Studenter från Hongkong nekades inresa till Kina
Studentledarna (från vänster) Nathan Law, Alex Chow och Eason Chung, omgavs av demokratiaktivister på Hongkongs internationella flygplats innan deras reguljärflyg till Peking skulle lyfta den 15 november 2014. Ledarna för de prodemokratiska demonstrationerna sade att de skulle resa till Peking i hopp om att kunna framföra sina krav på politiska reformer till de kinesiska myndigheterna. (Foto: Alex Ogle/AFP/Getty Images)


Tre studentrepresentanter som skulle flyga till Peking för att lägga fram kravet på ökad demokrati inför Kinesiska kommunistpartiet, avvisades på Hongkongs flygplats på lördagen.

Alex Chow, generalsekreterare i Hongkongs studentfederation, och hans ställföreträdare, Eason Chung och Nathan Law, hade planerat resan till Peking i minst en vecka.

Sköt upp resan till efter Apec-mötet

De valde att skjuta upp resan tills efter Apec-mötet i den kinesiska huvudstaden som avslutades den 11 november, och försökte hitta en mellanhand som var betrodd av kommunistpartiet, till att göra deras besök möjligt.

Det visade sig att ingen trädde fram för att agera mellanhand, och kinesiska tjänstemän hade inte för avsikt att träffa dem, eller ens låta dem gå på planet.

Studenterna nekades gå ombord på planet

En folkmassa på närmare hundra personer, plus polis, samlades på flygplatsen och blev vittne till att studenterna avvisades från gaten. De som kom för att ge sitt stöd stod på rad med sina gula paraplyer och skyltar med orden: "Jag vill ha allmän rösträtt."

"Vi har precis fått meddelande från berörd myndighet i Kina om att ni har nekats inresetillstånd", ska en man som uppenbarligen tillhörde deras flygbolag, Cathay Pacific, ha sagt enligt TVB News, en lokal tv-kanal i Hongkong.

Det Kinesiska kommunistpartiets Allmänna säkerhetsbyrå har kontrollen över in- och utresor.

Tiotusentals Hongkongbor, de flesta ungdomar och studenter, har tagit över viktiga vägar runt regeringskontoren i sex veckor nu, och uttrycker sin frustration över centrala kinesiska myndigheters försök att begränsa demokratiprocessen i Hongkong.

Översatt från engelska.