Strömlöst i Sverige i över en vecka
(Foto: AFP/Byun Yeong-Wook)


Inte förrän i mitten av nästa vecka beräknas alla stormdrabbade ha strömmen åter. Men SMHI har dåliga nyheter. Ett nytt oväder kan dra in redan på torsdag och förvärra läget.

På småländska höglandet och i Kalmar län beräknas de sista av elbolaget EON:s kunder få strömmen åter först i mitten av nästa vecka. Över 30 000 hushåll var strömlösa i de två områdena i kväll.

Men om det kommer in ett nytt oväder i veckan kan det dröja ännu längre innan alla har ström.

– Ett av tre tänkbara scenarier
just nu är att det kommer in ett ganska kraftigt lågtryck under torsdagsdygnet med kraftiga vindar, nästan som i helgen, säger Magnus Carlsson, meteorolog vid SMHI.

För invånarna i Kronobergs län, som i dag hade tiotusentals strömlösa hushåll, drygt 10 000 utan fast telefon och ett i stora delar utslaget mobiltelefonnät, är SMHI:s prognos dåliga nyheter.

– Ruskar det till i ledningsnätet en gång till kan läget snabbt förvärras, säger Gunnar Karlsson på länsstyrelsens krisledningsgrupp.

Hinner man inte åtgärda de fel
som redan uppstått kan det ta mycket lång tid innan de som är utan ström får den åter. Ett nytt oväder kan stoppa reparationsarbetena och skapa nya problem.

I hela landet hade de tre största elbolagen sent i kväll omkring 110 000 strömlösa kunder. Omkring 60 000 hushåll var utan fast telefoni och störningar förekom också i mobiltelefontrafiken, särskilt i Kronoberg.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) krävde i kväll att telebolagen ska tvingas betala avbrottsersättning på samma sätt som elbolagen gör. Elbolagen ska betala ersättning till alla som inte fått strömmen åter inom tolv timmar, men de har rätt att räkna bort den tid under vilken det är för farligt för reparatörerna att ge sig ut för att åtgärda felen. I dag beslutade EON att man trots det ska betala ersättning till alla som varit strömlösa i mer än tolv timmar.

Tågtrafiken drogs också med fortsatta problem under kvällen. Sist ut att få helt fungerande trafik är, enligt Banverkets prognoser, Kust till kust-banan som kommer att ha trafik på hela sträckan först i nästa vecka.

Västra stambanan, Södra stambanan och Markarydsbanan kommer under veckan att vara de sträckor som prioriteras i Banverkets arbete med att få trafiken att flyta på som vanligt igen.