Strömavbrott i Kinaprovinser efter snöstormar
Många städer i Kina har de senaste dagarna genomlidit kraftiga snöstormar. Bilden visar personal som tar bort snö från högspänningsledningar. (Foto: China Photos/Getty Images)


Enligt Kinas elnätsmyndigheter skapade bristen på kol den 22 januari strömavbrott hos 13 olika kraftnät. Den senaste landsomfattande snöstormen har dessutom medfört ett okänt antal trafikolyckor vilka påverkat koltransporterna.

Sedan förra vintern har efterfrågan på el ökat snabbt i Kina. Faktorer såsom otillräcklig kolproduktion, nedläggningar av mindre gruvor, transportrestriktioner etcetera har medfört kolbrist för kraftverken.

Den nuvarande koltillgången ligger på 1,99 miljoner ton med ett dagligt underskott på 330 000 ton. På eftermiddagen den 21 januari stannade kraftnät i centrala och östra Kina. Tjugotvå 500-kilovoltslinjer bröts och elnätet drabbades av ett underskott på nära 70 gigawatt.

Den 21 januari rapporterade ”China National Grid” om situationen till Utvecklings- och reformkommisionen och krävde stöd för att kontrollera elbehoven genom en planerad begränsning av eldistributionen.

Expertis har beräknat att Kinas kolreserver kommer att minska till 14 miljoner ton, vilket närmar sig varningsnivån då reserverna räcker i sex dagar.

Översatt från version