Striden om TeliaSoneras framtid fortsätter


TeliaSonera är inte vilket statligt bolag som helst. Det äger kabelnätet, också kallat accessnätet, som är en del av infrastrukturen och därmed viktig för Sveriges säkerhet. Därför fick regeringens förslag om att sälja ut hela bolaget hård kritik inte bara från oppositionen utan också från Försvarsmakten, Riksrevisionsverket och tre riksdagsledamöter inom alliansen.

Delar av kabelnätet för fasttelefoni och bredband är vitala för Sveriges säkerhet och förlust av kontrollen över nätet riskerar att äventyra försvarets säkerhetsstrategi.

I gårdagens riksdagsdebatt krävde socialdemokraterna svar från kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell om hur frågan om kabelnätet ska lösas.

– Vi kommer icke att släppa huvudägarskapet i Telia Sonera förrän nätfrågan är i trygga händer, förrän säkerhetsfrågorna är fullständigt utredda och vi har hittat en bra lösning på detta, sade Mats Odell.

Men Börje Vestlund var skeptisk.

– Det framgår inte av något annat än av vad statsrådet står här och säger i dag, sade Vestlund.

Riksrevisionsverket, myndigheten som granskar staten, har kritiserat regeringens bristande beredning av förslag om försäljning av sex bolag, i vilket TeliaSonera ingår. Regeringen har bland annat utfört ofullständiga konsekvensanalyser och inte konsulterat myndigheter med expertkunskap, enligt granskningsrapporten den 25 maj.

– Allt tyder på att regeringen varken har tänkt igenom eller förberett utförsäljningarna ordentligt, sade Désirée Liljevall (s) på debatten i riksdagen igår.

Mats Odell sade att det var den socialdemokratiska regeringen som år 2000 valde att inte behålla infrastrukturen genom att börsintroducera Telia. Regeringen sålde då 54,7 av aktierna. Den 3 maj 2007 sålde alliansregeringen 8 procent av aktierna i TeliaSonera.

– Om de tidigare socialdemokraterna gjorde så mycket felaktigt, varför gör då den här uppenbarligen – enligt statsrådet – mer kompetenta regeringen exakt samma sak? Frågade Börje Vestlund.

– Det finns faktiskt fortfarande anledning att behålla vissa företag i statlig ägo, tyckte Eva-Lena Jansson (s).

– När det gäller infrastruktur i form av bredband och accessnät vet vi att marknaden aldrig kommer att vara intresserad av att dra dessa nät överallt i Sverige, tillade hon.

Regeringen har den 19 april 2007 begärt att Post- och Telestyrelsen utreder och senast den 15 juni lämnar förslag om att avskilja TeliaSoneras nätdel från bolaget.