Strålskyddsstiftelsen ifrågasätter expertrapport
Forskning visar att barn och foster, som är särskilt känsliga, löper allvarlig risk för bestående skador från mobilstrålning.(Foto: AFP/ Tang Chhin Sothy)


En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som tonar ner hälsoriskerna med mobiltelefoner och trådlös teknik, ifrågasätts av Strålskyddsstiftelsen som hävdar att expertgruppen bakom rapporten har kopplingar till telekombranschen.

Enligt SSM:s rapport minskar stödet för att användning av mobiltelefon skulle orsaka cancer.

– Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen orsakar cancer har minskat. Men det finns viss osäkerhet när det gäller långtidsanvändning, det vill säga för den som använt telefonen längre än 13-15 år, säger Lars Mjönes, sekreterare i det vetenskapliga rådet, i ett pressmeddelande.

Rapporten kritiseras
kraftfullt av Strålskyddsstiftelsen. De anser att allmänheten invaggas i falsk trygghet och hänvisar till varningarna från The BioInitiative Working Group, för att barn och foster som är särskilt känsliga, löper allvarlig risk för bestående skador.

BioInitiative-gruppen som består av 29 forskare, utan koppling till branschen, varnar i sin forskningssammanställning starkt för riskerna.

Strålskyddsstiftelsen som verkar för att bevaka och sprida information om hälsorisker med elektromagnetisk strålning, har i ett pressmeddelande presenterat de olika experternas koppling till telekominmdustrin. Mona Nilsson, journalist och författare, är initiativtagare till Strålskyddsstiftelsen och har i många år granskat mikrovågsstrålningens hälsorisker.

– SSM:s uttalanden är som vanligt vilseledande och vilar på felaktig grund. De påstår att eftersom antalet fall av hjärntumörer inte ökar så har beläggen för hjärntumör av mobilen minskat. Tvärtom ses i våra grannländer och i synnerhet i Danmark att nya fall av och dödligheten i hjärntumörer ökar kraftigt, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

Till stöd för riskerna hänvisar stiftelsen till 54 forskningsstudier som visat genetiska skador som uppkommit av mikrovågsstrålning (mobilstrålning) och 98 studier som visat på skadliga effekter på hjärnan.

Strålskyddstiftelsen vill nu se en sänkning av dagens tillåtna gränsvärde för strålning eftersom det inte tar hänsyn till långtidseffekter av strålning.

-Vi har ett mycket allvarligt läge där allt fler människor, inklusive barn som är extra känsliga, exponeras i sådan omfattning som vi vet medför allvarliga hälsorisker. Allmänheten måste varnas nu och exponeringen måste minska om vi ska kunna förhindra en fullskalig epidemi av aggressiva hjärntumörer och andra allvarliga sjukdomar, säger Mona Nilsson.