Straffet sänkt för journalisten Gao Yu – släpps av medicinska skäl
Polis patrullerar utanför domstolen i Peking där journalisten Gao Yus fall överklagades, torsdagen den 26 november. Gaos straff sänktes från sju till fem års fängelse. (Foto: Greg Baker /AFP/Getty Images)


Uppdaterat:

Den 71-åriga kinesiska journalisten Gao Yu har fått sitt fängelsestraff reducerat, och hon har även släppts ur fängelset av medicinska skäl.

Gao Yus advokat, Shang Baojun, sade till Voice of America på torsdagen att hennes straff för att ha ”läckt statshemligheter” reducerats från sju till fem år efter en överklagan.

Nu rapporterar AP att hon har släppts av medicinska skäl, och kan avtjäna resten av straffet utanför fängelset, efter att ha erkänt sig skyldig, sannolikt för att blidka myndigheterna.

Gaos hälsa har rapporterats vara dålig på senare tid.

Gaos fall har blivit uppmärksammat, dels för att Gao är en välkänd veteranjournalist som satt i fängelse efter massakern på Himmelska fridens torg 1989, och dels för att hon tvingades till en offentlig bekännelse på TV, som förde tankarna till kulturrevolutionens dagar.

Det interna partidokument som Gao påstås ha läckt (vilket hon senare förnekade, men alltså nu återigen erkänner) fick också mycket uppmärksamhet. Det innehöll bland annat varningar för att västerländska ideal som demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet utgör ett hot mot partiet.