Stort utbrott av svininfluensan på kinesisk polishögskola
En grupp kinesiska säkerhetsvakter med munskydd utanför Yan Xiang-hotellet i Peking, 21 juli i år. (Liu Jin/AFP/Getty Images)


En polishögskola i Hebeiprovinsen har enligt uppgift drabbats av ett massivt utbrott av svininfluensan, H1N1, mitt under terminsupptakten. Skolan kommer stänga i två veckor och kommer hållas i karantän på obestämd tid.

Viruset hade redan spridit sig till högskoleområden och mellanstadieskolor 8 km därifrån, i Langfang-området. Högskoleområden har behövt stänga. Internetposter om utbrottet har blockerats från kinesiska forum.

Flera invånare i Langfang berättade för Epoch Times att högskolestudenter vid polishögskolan drabbats av svininfluensan. Efter det spred den sig i flera nyckelområden i Xixiaodistriktet och sedan till högskoleområden i utvecklingsområdet Langfang, åttonde och fjärde mellanstadieskolorna i Liangfang och artilleristskolan.

Den 7 september talade Epoch Times med en person från ledningen på polishögskolan. Han sade att förstaårsstudenter, särskilt de från södra Kina, tros vara smittbärare. Han bekräftade att skolan redan varit stängd i fem dagar den 3 september. Man hade meddelat studenterna att skolan skulle vara stängd i två veckor. Strax därefter fick skolan en order uppifrån att skolan måste sättas i karantän.

Personen från skolledningen tillade att studenterna omedelbart sattes i karantän när man misstänkte att de bar på viruset. De som var allvarligt sjuka skickades till Peking och andra med mindre allvarliga symptom lades in på campusets sjukhus och fick professionell läkarvård. Han sade att tre bekräftade fall skickats till Peking och att färre än 200 antogs vara smittade.

– Smittan är under kontroll, tillade han.

Han sade vidare att efter att skolan stängts hörde han att det dykt upp fall i högskoleområdet och att skolan hade tagit emot uppgifter om mer än 180 misstänkta fall på tre dagar.

Epoch Times lade märke till många internetposter från kinesiska forum om H1N1-utbrottet vid polishögskolan, men alla hade tagits bort.

Den 7 september sade en ansvarig vid Hebeiprovinsens hälsodepartement till Epoch Times att de relevanta myndighetspersonerna och ledningspersonal vid hälsodepartementet befann sig i Langfang för att försöka kontrollera utbrottet. Hon tillade att den statistik över svininfluensan som provinsens hälsodepartement samlat in inte inkluderade uppgifterna från polishögskolan. Enligt den officiella hemsidan för skolan är det den enda diversifierade högskolan där man tränar upp personal inom allmän säkerhet och den civila polisen. För närvarande är mer än 6000 elever inskrivna på skolan.

Den 7 september sade en anonym anställd vid högskoleområdet i Langfang till Epoch Times att regeringen beordrat stängning av området under en vecka från och med den 5 september. Med andra ord tar samtliga högskolor där en veckas ledigt. Om utbrottet förvärras kommer denna period att förlängas.

Han sade vidare att antalet smittade ökar för varje dag. Enligt statistik som publicerats av hälsodepartementet har över 70 personer smittats. Man kollar temperaturen på samtliga som kommer in på området. Har man över 37 grader sätts man i karantän.

De intervjuade invånarna spekulerade i att förstaårselever från olika regioner kan ha varit de huvudsakliga smittbärarna. På Langfang-området finns högskolor och akademier inom mode, luftfart, handel, ekonomi och annat.

Epoch Times försökte upprepade gånger att ringa Langfangs centrum för sjukdomskontroll och hälsodepartementet, men ingen svarade i telefon.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22202/