Stort utbrott av denguefeber i Bolivia


I Bolivia har minst fem personer dött och över 7 000 har insjuknat i det värsta utbrottet av denguefeber i landet på över 20 år. Även i Sverige har sjukdomen drabbat 17 personer i januari.

Bolivia är nu svårt drabbat av denguefebern och landets regering har utlyst undantagstillstånd. Sjukhusen i staden Santa Cruz är överbelagda av insjuknade i den influensaliknande febersjukdomen och som nu även uppträder i den allvarligare varianten som ger inre blödningar så kallad hemorragisk dengue rapporterar SVT.

Denguefebern har även drabbat personer i Sverige. Enligt siffror från SVT insjuknade 17 personer under januari månad varav 13 smittats i Thailand under jul- och nyårshelgerna.

Enligt Smittskyddsinstitutet har det skett en ökning av denguefall bland Thailandsresenärer och en allmän ökning av sjukdomen runt i världen bland annat i Latinamerika och Asien. Enligt Smittskyddsinstitutet kan det bero på flera orsaker men klimatförändringar tros vara en faktor. Man uppskattar att 50-100 miljoner människor i världen infekteras varje år och att ungefär 500 000 behöver sjukhusvård.

Den allvarliga febersjukdomen orsakas av ett virus och överförs till människa via myggor.  Det finns ingen behandling eller vaccination mot sjukdomen.