Stort område i Amazonas hotat
Ett bränt träd ligger på vägen i Amazonas regnskog, 270 km från Tailandia i Para i norra Brasilien. (Antonio Scorza/AFP/Getty Images)


Ett nytt lagförslag från den brasilianska senaten den 4 juni kan äventyra Amazonas framtid.

Lagförslag 458/9 skulle reglera och privatisera 67 miljoner hektar av Amazonas mark som idag ägs av staten. Marken är värd 35 miljarder dollar enligt Greenpeace. Men på grund av den biologiska mångfalden i området och dess inverkan på den ekologiska balansen på hela vår planet är dess faktiska värde omätbart

Förslaget gick igenom med bara hälften av senatens medlemmar närvarande. En motståndare till förslaget, Maria Silva, försökte förklara att texten i förslaget var snedvriden och felaktig.

I en skrivelse till Brasiliens president Luiz Lula skrev senator Silva ”Målet att etablera rättigheter, främja rättvisa och social integration, att öka statligt omhändertagande och bekämpa kriminalitet” var vilseledande.

Silva invände även mot bristerna i förslaget som gav amnesti till dem som olagligt lagt beslag på stora delar av offentlig mark och som nu får fördelar av politiken i den federala konstitutionen, som egentligen var avsedd att skydda de småbrukande nybyggarna.

Kritiker har en lång lista med invändningar mot förslaget. Till exempel finns det en bestämmelse som undantar fastigheter mindre än 400 hektar från inspektion, vilket öppnar dörren för bedrägerier i området.

Lagförslaget gör det också möjligt för privata företag att äga mark i Amazonas. Men de multinationella företagen i Amazonas är till stor del skyldiga till skogsskövlingen genom bränning och avverkning, och det skulle också öka och påskynda regnskogens förstörelse.

Åsikterna i senator Silvas tal i den federala senaten delas av många brasilianare genom bloggar och petitioner som motsätter sig lagförslaget. Många människor undrar varför förslaget kommit så hastigt och vem som vinner på privatiseringen av Amazonas offentliga mark.

Det slutliga beslutet ligger i president Lulas händer. Kritiker hoppas att han kommer att förebygga ytterligare förstörelse i Amazonas, antingen genom att modifiera lagförslaget eller genom att hindra dess effekt.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17980/