Stort antal tibetaner arresterade
En grupp tibetaner protesterar i New Delhi mot kommunistregimens förtryck av tibetaner. (Foto: RAVEENDRAN/AFP/Getty Images)


De kinesiska myndigheterna arresterade nyligen ett stort antal tibetaner utan att underrätta deras familjer. För att säkerställa passerandet av den olympiska facklan skickades dessutom tre tusen poliser till området runt Mount Everest.

Efter folkresningen i Lhasa har kinesisk beväpnad polis satt igång storskaliga arresteringar. Många tibetanska familjer var omedvetna om sina familjemedlemmars situation.

Kelsang, en medlem från det tibetanska exilregeringsteamet för akut koordination, avslöjade på söndagen den 27 april bland annat att tibetanen Gurudorje från Ganzi arresterades den 28 mars. Efter att alla försök att hitta honom varit förgäves förlorade hans 40-åriga hustru förståndet och dog av sorg.

Enligt Kelsang är det många munkar och nunnor i olika delar av Tibet som under den senaste månaden har begått självmord och familjerna till dem som arresteras står under hård press. Han berättar att förutom att många begår självmord, är det vanligt att personer förlorar förståndet av ängslan och oro.

Enligt Voice of Tibet (VOT) tvivlar majoriteten av tibetanerna på den kinesiska regimens vilja att förhandla med Dalai Lamas särskilda sändebud. De tror att det endast är en gest på ytan och att Kina sade det för att förbättra den internationella opinionen.

Många människor, innefattande de lokala Han-kineserna i Tibet, tror inte att situationen håller på att bli bättre. Antalet kinesiska soldater i Tibet fortsätter att öka och tidningarna och tv-stationerna fortsätter att våldsamt kritisera Dalai Lama.

Det rapporteras att för att försäkra sig om att den olympiska facklan smidigt kan passera Mount Everest, fortsätter myndigheterna att skicka beväpnad polis och regeringstjänstemän till de lokala templen. Enligt Kalsang har fler än tre tusen soldater under de senaste två dagarna spridit ut sig i Dingri där Mount Everest ligger och ytterligare en division har skickats till gränsen mellan Tibet och Nepal, där många tibetaner förr flydde från Kina till Indien.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-30/69955.html