Största distriktet stöder Leijonborg


Stockholms folkpartister stöder Lars Leijonborg som partiledare.

Därmed har läget ljusnat för honom, men de två näst största länsförbunden – Skåne och Göteborg – har ännu inte lämnat något besked.

Styrelsen för det klart största distriktet, länsförbundet för Stockholm, höll sitt nomineringsmöte i dag. Det skedde i samband med att folkpartiets kommunpolitiker träffades i Örebro.

För Expressens och Aftonbladets nätupplagor bekräftade på kvällen Gunnel Orselius-Dahl, styrelseledamot i Stockholms länsförbund, att Leijonborg får starkt stöd därifrån:

-Vi har en partiledare som fått oss in i alliansen och levererar mycket som är viktigt för oss i politiken. Han har vårt stöd och vi ska inte kräva hans avgång, säger hon till Expressen.

Länsförbundets ordförande Maria Wallhager sade tidigare på dagen att det fanns en klar majoritet för en person.

Stöd i väst

Vid 22-tiden pågick Skånedistriktets telefonmöte i nomineringsfrågan, vilket inte var planerat för ett par veckor sedan.

-Debatten i medier har smittat av sig, sade förbundsstyrelsens ordförande Bodil Eriksson som tidigare på dagen inte ville berätta hur diskussionerna gått.

Skånes beslut i partiledarfrågan tas först på onsdag.

Det tredje största länsförbundet, Göteborg, tar upp partiledarfrågan vid ett styrelsemöte på måndagen. Enligt ordförande Ann Catrine Fogelgren har tongångarna i Göteborg inte varit särskilt heta. Där väntas Leijonborg få stöd.

Vem annars?

Hittills har sex av 25 länsförbund uttalat kritik mot Leijonborg. Nomineringstiden går ut sista april och partiledare ska väljas vid partikongressen, landsmötet, i september. Där kommer 181 ombud att ha rösträtt. Stockholm representeras av 31 personer, Skåne av 17 och Göteborg av nio.

-Stockholm är det enskilt viktigaste förbundet och, om inte avgörande, så mycket betydelsefullt, säger riksdagsledamoten Carl B Hamilton.

Ett problem för Leijonborg-kritikerna är att det kan bli svårt att få fram en motkandidat. Mångas favoriter är skolminister Jan Björklund och EU-minister Cecilia Malmström. De stöder Leijonborg.