Största "dinosauriekyrkogården" i Asien
Besökare beundrar en bevarad fyndplats där dinosaurier en gång levde och dog i mellersta jura-eran, ungefär 160 miljoner år sedan. Platsen finns i Zigongs dinosauriemuseum i Sichuan, i sydvästra Kina. Det nyligen upptäckta platsen i dinosauriereservatet Erlianyanchi i Inre Mongoliet kan visa sig vara den rikaste fyndplatsen för dinosaureiben i Asien. (GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)


Nyligen upptäcktes ett stort antal dinosauriefossiler i dinosauriereservatet Erlianyanchi i Inre Mongoliet. Området, som är ungefär 80 kvadratmeter och innehåller många dinosauriefossil av olika storlekar, rapporteras vara den största fyndplatsen för dinosauriefossil i Asien.

Enligt experter kan fynden från platsen, som klassats som ”dinosauriekyrkogård”, hjälpa till att lösa frågan om varför dinosaurierna plötsligt dog ut under krita-perioden.

Enligt Xinhua.net är den mest anmärkningsvärda aspekten med den här platsen att fossil av köttätande och växtätande dionosaurier hittats överlappande varann, fortfarande intakta i naturligt biologiskt skick. Detta är ovanligt, och svårt för experterna att förstå sig på.

Enligt rapporten har man funnit tio fullständiga fossila dinosaurieskelett av olika storlekar på fyndplatsen. Den största var mer än tio meter lång och den minsta strax över en meter. Bland de mest anmärkningsvärda fynden var ett sällsynt fossil av ett dinosauriehuvud. Dessa fossil  hittades under en mer än sju meter hög sanddyn.

Enligt rapporten har man tillfälligt stoppat utgrävningen eftersom en preliminär uppskattning av de involverade säger att fyndplatsen kan sträcka sig över flera hundra kvadratmeter och således vara extremt värdefull för forskarvärlden. Experter kommer att bjudas in för att delta i undersökningen och analysera den verkliga orsaken till hur denna ”kyrkogård” uppstått.

Rapporten påpekar också att utgrävningsplatsen i Erlianyanchi sannolikt uppstod under sen krita, mellan 65 och 70 miljoner år sedan. Det är den period då man tror att dinosaurierna dog ut. Man hoppas att forskning på fynd från denna plats ska kunna hjälpa till att lösa några av mysterierna kring dinosauriernas katastrofala utdöende under krita-perioden.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-6/45681.html