Största befolkningsökningen sedan 1946


Inte sedan 1946 har Sveriges folkmängd ökat mer än den gjorde under 2013. Befolkningen uppgick den siste december till 9 644 864 personer vilket är en ökning med knappt 89 000, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Ökningen beror på att antalet födda var fler än de som avled, och att invandringen översteg utvandringen.

Invandrarna uppgick till 115 845 vilket var rekordhögt uppger SCB. Den enskilt största gruppen var svenskar som återvände hem, 18 procent. Medborgare från Syrien uppgick till 10 procent och nästan lika många anlände från Somalia.

Utvandringen minskade något och uppgick till 50 715 personer.

Det var något fler barn som föddes 2013 jämfört med året innan och de vanligaste födelsemånaderna var i maj, juli och augusti. 113 593 barn såg dagens ljus.

Däremot minskade antalet avlidna något i antal jämfört med 2012. Under året dog 90 402 personer vilket överensstämmer med antalet döda under de senaste tio åren som legat stabilt mellan 90 000 – 92 000 personer.

I SCB-statistiken uppges också att antalet par som ingick äktenskap under 2013 har minskat jämfört med året innan. Medelåldern på paren har sedan 1960-talet höjts med 10 år. Förra året var medelåldern på en kvinna som gifte sig 33 år medan mannen var tre år äldre.

Folkökning i Sverige 1900-2013

diagram

Statistik från SCB.