Storslakt av delfiner vid Salomonöarna
Lekande flasknosdelfiner utanför Kaliforniens kust. (Foto: David McNew/Getty Image)


En grupp bybor på Salomonöarna har tagit på sig ansvaret för dödandet av 900 flasknosdelfiner tidigare i veckan. Slakten skedde som hämnd för att de fått för lite betalt av Earth Island Institute, en grupp som arbetar för att bevara delfinerna.

Byborna hade slutit ett samförståndsavtal med Earth Island Institute att inte döda några delfiner. Men när de inte fick hela det utlovade beloppet, 2,4 miljoner Salomonöarnas dollar (SBD), utan ”bara” 700 000 SBD dödade de delfinerna som hämnd, berättade de för Solomon Star. Samförståndsavtalet gick ut i april 2012.

Solomon Star rapporterade att 700 delfiner slaktats på ön Syd-Malaita som ligger öster om Papua Nya Guinea men andra medier säger att upp till 900 delfiner dödats.

Atkin Fakaia, ordförande för Fanalei Honiaras byförening, berättade för tidningen att byborna inte ville vänta på pengarna eftersom deras försörjning stod på spel.

”För att tjäna pengar har de återgått till att jaga delfiner för att sälja köttet och tänderna”, sade Fakaia.

Han berättade för Radio Australia: ”Byborna säger att man slaktade delfinerna eftersom bevarandegruppen hade brutit samförståndsavtalet, i vilket man skulle bidra med pengar för att underlätta utvecklingen av olika projekt.”

”Överenskommelsen garanterade att byn och andra byar inte skulle hålla sin traditionella jakt på delfiner de senaste två åren.”

Lawrence Makili, chef för Earth Island Institute (Eli), sade att bysamfälligheten missbrukat de 400 000 Salomondollarna som utbetalats så Eli gick med på att stödja enskilda familjers projekt enligt deras ansökan i stället för att ge dem reda pengar. Eftersom delfinjakten nu återupptagits måste organisationen stoppa sitt ekonomiska stöd.

”Det plötsliga beslutet att jaga och slakta delfiner kom från en speciell samfällighet, Fanalei, som bröt det vi hade kommit överens om att få ett slut på slakten”, berättade Eli för Nya Zeeland-baserad webbsida Stuff.co.nz.

”Många i de andra byarna som vi har hjälpt är rasande över Fanaleis tilltag”, tillade han.

Salomonöarna, där de flesta levande delfinerna hämtats för marina utställningar över hela världen under de senaste 15 åren, påstås ha förbjudit handel med levande delfiner förra året, enligt Radio Australia.

Institutet säger att öborna måste inse att ta död på djuren inte är till någon nytta för dem själva. Att handla med levande delfiner är inte heller hållbart, enligt Stuff.

”Salomonöarnas handlare med delfiner i fångenskap, som fortsätter tjäna miljontals dollar på den blodiga handeln med delfiner, har varit de största motståndarna mot stoppet för Salomonöarnas dödande av delfiner” säger gruppen. De hävdar att de räddar dem genom att fånga dem istället för att låta dem bli dödade – precis som handlare med delfiner i fångenskap i Taiji i Japan gör.

Handlarna tjänar 150 000 dollar per delfin som säljs till djurparker i Kina, Mellanöstern och Västindien.

”Det finns skäl att tro att det finns korruption inblandad och att handlarna för delfiner i fångenskap ligger bakom det tragiska beslutet att återuppta delfinslakten.”

Översatt från engelska