Större insyn i svenskt bistånd
Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson. (Foto: Emmanuel Dunand/ AFP)


Nu ska det bli lättare för allmänheten att spåra och följa upp det svenska biståndet. På måndagen lanserade biståndsminister Gunilla Carlsson en ny onlinetjänst som ska främja öppenhet och dialog.

Tanken med den nya hemsidan är enligt Gunilla Carlsson att vem som helst ska kunna gå in och ta del av information kring vart biståndet går och varför, hur det används och vilka resultat biståndet har fått.

Projektet är ett försök att bringa ordning på många års myndighetsdata som, enligt biståndsministern, ”inte är anpassat för att struktureras och visas upp på ett begripligt sätt”.

– Transparens handlar inte bara om hur många dokument som publiceras utan det handlar om att vara öppen med vad som faktiskt är möjligt, sade hon på en pressträff.

Hon tror att den nya tillgängligheten kommer att gynna debatt och dialog om biståndet.

Webbsidan Openaid.se har utformats i ett samarbete mellan Utrikesdepartementet och Sida.

Sveriges biståndsbudget är i år 35 miljarder kronor, och svensken jobbar i genomsnitt 24 minuter i veckan för skattepengar som går till bistånd, berättade Carlsson.