Större åtaganden för att främja Palestinas ekonomi och ledning
Palestinska arbetare bygger nya hus på den israeliska Västbankens bosättning i Adam, norr om Jerusalem. (Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)


De senaste åtgärderna som vidtagits för att lätta på begränsningen av rörelsefriheten på den israeliska sidan av Västbanken är en del av ett större åtagande från den israeliska regeringen för att främja Västbankens ekonomi. Åtgärder som vidtagits under de senaste två åren omfattar borttagande av kontroller och vägspärrar i stor skala i området väster om Jordanfloden och öster om Israel, känt som Västbanken. 

Området är bebyggt och styrs till stor del av palestinierna men ett dussintals vägar och korsningar är kontrollerade av den israeliska militären.

Israel lättar också på restriktionerna att ge tillstånd till palestinska affärsmän och högt uppsatta personer så att de får inträde i Israel, enligt en officiell rapport från det israeliska utrikesministeriet.

Rapporten överlämnades till Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) under ett möte i juni i Oslo, Norge. ”Israel stöder det internationella samfundets insatser att främja Palestinas utveckling,” sade rapporten.

AHLC grundades för femton år sedan av regeringen i Norge och kommittén är involverad i att samordna det internationella stödet för att bygga upp och förstärka kompetensen och institutioner hos den palestinska myndigheten (PA). PA är den palestinska statens styrande organ på Västbanken.

Rapporten innehåller åtgärder som Israel vidtagit för att förstärka Västbankens ekonomi under 2008 och första kvartalet 2009. I vidtagna åtgärder ingår att öka antalet palestinska anställda i Israel och hos israeliska företag, och utfärda särskilda dokument för att underlätta för palestinska affärsmän att få inträde i Israel.

Enligt rapporten var 2008 ett år av betydande ekonomisk återhämtning för Västbanken och en fortsättning på den positiva utvecklingen som redovisades under andra halvåret 2007. Under 2007 har samarbetet mellan Israel och den palestinska myndigheten återupptagits efter några års eftersläpning.

Daniel Ayalon, biträdande utrikesminister, sade i juni, att även om förhandlingarna mot ett fredsavtal har stannat går Israel framåt med att forma nya attityder som man anser vara pelarna för fredlig samexistens: politik, uppbyggnad av kapacitet och ekonomiska framsteg.

– Denna regering tror, med all respekt för konferenser, presskonferenser och högnivådialoger, att om vanliga människor inte känner av förändringarna i sina liv då är alla samtal inte mycket värda. För att få till ett närmande har Israel tagit viktiga steg för att förbättra den palestinska ekonomin.

Rapporten tar även upp de ansträngningar som gjorts av Israel och USA för att stödja byggandet av polisväsendet och organ för terrorismbekämpning i PA. I rapporten konstateras att sedan 2008 har samarbetet mellan Israels militär och de palestinska säkerhetsstyrkorna (PSF) ökat.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19437/