Större andel har anställning


Sveriges befolkning uppgick den 30 september till 9 166 827 personer. Av dessa är 45 procent, det vill säga 4 134 500 anställda. Antalet anställda har ökat med 2,7 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Under det här kvartalet fanns det totalt 52 100 lediga jobb varav 44 900 fanns inom den privata sektorn, vilken ökade med 4,2 procent. Statistiska Centralbyrån uppger att ökningstakten som varit hög under en tid, nu ser ut att dämpas. Det var i fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor som en tredjedel av de lediga jobben fanns i.

I den privata sektorn råder det brist på arbetskraft. Jämfört med tredje kvartalet ifjol är ökningen 33 procent i antalet vakanser, som ökade till 18 100. I den offentliga sektorn är det tvärtom, här finns lediga jobb, 7 300 arbeten.

Staten minskade antalet anställda med 1,7 procent medan kommuner och landsting ökade med 0,3 procent.