Större agenda bakom inställd kulturföreställning, menar Kinaexpert


Hongkongs vägran att ge visum till nyckelpersoner i en artistgrupp, vilket ledde till ett mycket uppmärksammat inställande av gruppens framträdande i Hongkong och växande protester, har även fått analytiker att ifrågasätta hur mycket självstyre Hongkong verkligen har gentemot fastlandskina. Det kan även vara en del av en större satsning från den kinesiska regimens sida för att hävda sig på kulturens område, menar en kinesisk professor i USA.

New York-baserade Shen Yun Performing Arts, som arbetar för en autentisk representation av den traditionella kinesiska kulturen uppvisar stolt att man har utövare av Falun Gong bland sina artister. Enligt de som stödjer Shen Yun visar de upp precis vad det är det Kinesiska kommunistpartiet försökt trycka ner i Kina och nu även i Hongkong. Föreställningar skulle hållits i Hongkong i början av februari, men nu får de som köpt biljetter i stället köa för att få pengarna tillbaka.

På ytan tycks kommunistpartiet arbeta utifrån principen ”ett land, två system”, men man utövar ändå kontroll över Hongkong i viktiga frågor, enligt Yu Ying-Shih, professor emeritus i historia och östasiatiska studier vid Princeton University i USA.

Enligt Yu, som är en välkänd historiker och mottagare av Klugepriset 2006, har kommuistpartiet intensifierat sina försök att utöka sitt inflytande utanför landets gränser och autonoma regioner. Detta innebär bland annat att man använder internationella kinesiska organisationer som förment ska främja kinesisk kultur till att utöka sin påverkan på västerlandet.

Yu säger att kommunistpartiet arbetar på att röra upp nationalism hos den unga generationen och har tränat upp kineser i utlandet att jämställa patriotism med lojalitet mot partiets politiska makt.

Hemsidor som drivs av många kinesiska studentorganisationer tjänar även som högtalare för partipropaganda. Studenter erbjuds ofta förmåner av olika slag för att främja och samarbeta med partiet.

Yu tror att vissa studenter ”stängt av sitt samvete” i utbyte mot personliga fördelar, medan andra samarbetar med kommunistpartiet av rädsla.

– Utlandskineser som är rädda måste bygga upp sitt självförtroende. Låt er inte luras av kommunistpartiets falska bild av styrka. Med allt mer protester och missnöjda medborgare vars styrka växer, kommer det definitivt en dag då kommunistpartiet försvagas och faller, sade han.

Kommunistpartiet är medvetna om att deras maktmissbruk och rättskränkningar är impopulära i väst och att det inte är sannolikt att man ska kunna uppbringa stöd för maoism och marxism. Således har man valt att gå via den kinesiska kulturen och konsten för att få ökad legitimitet och främja sin egen dagordning.

I slutet av oktober 2009 hade kommunistpartiet etablerat minst 280 Konfuciusinstitut i 87 länder.

Medan kommunistpartiet hävdar att Konfuciusinstituten finns till för att främja kinesisk kultur och det kinesiska språket anser Yu och andra analytiker att det verkliga syftet med dessa institut är att infiltrera politiska och akademiska aktiviteter i andra länder.

“Jag tror absolut inte att KKP (Kinesiska kommunistpartiet) har någon anknytning till traditionell kultur – det använder sig bara av den traditionella kulturen,” sade Yu.

– I fastlandskina fyller kommunistpartiet människorna med partikulturen och försöker få den verkliga, traditionella kulturen att försvinna. Jag tror inte alls på att kommunistpartiet har någon koppling till traditionell kultur, man bara använder sig av den. Oavsett vad partiet gör, är deras enda syfte att behålla makten. Allting annat blir bara verktyg för att hålla sig kvar vid makten.

Southern Weekly, en inflytelserik tidning i Kina, rapporterade för två år sedan att en kanadensisk forskare anklagade Konfuciusinstituten för att bara ägna sig åt underrättelseverksamhet. Andra grupper har riktat liknande anklagelser mot organisationen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28992/