Stormötet mellan USA och Kina ramas in av kalla kriget-politik
USA:s president Barack Obama och Kinas president Xi Jinping träffades den 14 februari 2012 i Vita Husets Ovala rum i Washington, DC, då Xi fortfarande var Kinas vicepresident. (Foto: AFP/Saul Loeb)


USA:s president Barack Obama och det Kinesiska kommunistpartiets högste ledare Xi Jinping ska mötas på en förlagsmiljardärs egendom i den kaliforniska öknen den 7 juni. Den rymliga, avskilda platsen är tänkt att ge de två ledarna mycket tid att lära känna varandra, något som inte skulle ha varit möjligt på en formell middag med åtföljande presskonferens i Vita huset.

Kinas statliga medier har dock inför mötet spridit ut en tydlig gammaldags teori angående den internationella balansen, med rötterna i kalla krigets dagar. Man vill utöka det Kinesiska kommunistpartiets fotfäste i relationen till USA, men samtidigt hålla USA:s inflytande borta från Asien och stärka Kinas position gentemot sina grannar. Denna idé kallas ”den nya modellen för stormaktsrelationer”.

En rubrik i kommunistpartiets språkrör People’s Daily nyligen förklarade: ”Forskare menar att en ny modell för stormaktsrelationer kräver att man överger kallakrigsmentaliteten och inte tävlar om hegemoni”.

Rubriken pekar ut en av farorna med den kinesiska kommunistiska kommunikationen: Svart och vitt byter ofta plats.

Enligt den New York-baserade analytikern Chen Pokong, som studerar och skriver om den kinesiska regimen för ett antal kinesiskspråkiga medier, så ska den här sortens rubrik förstås omvänt.

– När kommunistpartiet säger att USA ska överge sin kallakrigsmentalitet betyder det i själva verket precis att det är partiet självt som har en sådan mentalitet. Och när de säger till USA att inte utropa sig till en hegemonisk makt, så menar man att det är vad man själva eftersträvar.

Den här analysen kommer man fram till om man noggrant läser mellan raderna i partipropagandan för att nå den sanna meningen, enligt Chen. Doktrinen föreslår i praktiken att man ska ”dela upp världen i inflytandesfärer, där USA inte lägger sig i Kinas sfär i Asien”, enligt Chen.

Så medan man ivrigt söker ekonomiskt utbyte med USA (och ivrigt skickar fram hackers för att stjäla landets företags- och militärhemligheter) så skulle partiet helst se att den geopolitiska relationen lite mer liknade den man hade med det forna Sovjetunionen: Låt bli mina grejer, så låter jag bli dina.

Det har varit i fokus för officiell propaganda den senaste dryga veckan, men det är ännu oklart om doktrinen kommer att stanna på nivån av tomma slagord eller om det kommer att bli Folkrepubliken Kinas samlade strävan att skapa ett förhållande till USA på vad man själva menar är en jämlikare och rättvisare basis, och därmed med kraft tvinga bort amerikanskt inflytande från Asien.

Hur det än blir med den saken så är skryt användbart för den inhemska publiken, eftersom det tycks visa upp Kinas växande makt och inflytande på världsscenen under kommunistpartiets ledning.

– Det här mötet med Obama är mycket, mycket viktigt för Kina, sade Shi Cangshan, som är en oberoende partianalytiker baserad i Washington, D.C.

– De vill sitta vid samma bord som USA, de vill vara jämlikar. Så den här nya modellen är tänkt att visa vad de vill. En stor del kommer från kinesisk frustration med den USA-ledda världsordningen som rått sedan andra världskriget, vilken har underbyggts av amerikanskt ledda globala institutioner och ekonomiskt inflytande, uppbackat av amerikansk militärmakt, sade han.

– Som en makt på uppåtgående vill Kina ändra på de här spelreglerna, sade Shi Cangshan, och tillade att det viktiga förbehållet den här vanliga dynamiken med en uppåtstigande makt som utmanar en etablerad, filtreras genom och utförs längs distinkta ideologiska kommunistiska linjer.

– Det kinesiska kommunistpartiets slutmål är så klart att vara den som bestämmer. De vill vara som USA, eller ännu mäktigare än USA, sade Shi.

Partiets första steg tas i Asien, vilket är anledningen till att det är viktigt för Kina att USA håller tassarna borta.

– När de hamnar
i bråk med Japan kommer USA farandes. Kommunistpartiet vill säga: ”Ni behöver inte upprätthålla freden, vi upprätthåller freden”.

Ingen analytiker tror att detta, om det skulle lyckas, bådar gott för någon annan än Kinas kommuniststyre. Kommunistpartiet skulle vara en avgjort mindre godartad supermakt än USA, enligt Shi.

– Om det finns någon som misshandlar sina barn därhemma så vet man att han inte är en bra typ, oavsett hur han beter sig när han går ut.

Medan doktrinen och tillvägagångssättet som beskrivs i den officiella propagandan ger en indikation av partiets långsiktiga strategiska tänkande och avsikter, så möter det nya ledarskapet svåra ekonomiska och sociala spänningar på hemmaplan, och ett allt mer vaksamt politiskt klimat, enligt Shi. Hur pass mycket Xi uttryckligen vill driva på de här idéerna i diskussionerna med Obama, medan de promenerar på den soliga, bergskantade jätteegendomen Rancho Mirage, är oklart.

Översatt från engelska