Stormen Per kostade 1,4 miljarder


Slutnotan för stormen Per, som drabbade Sverige den 14 januari, ligger på runt 1,4 miljarder kronor. Den summan har branschorganisationen Svensk Energi kommit fram till. Av beloppet utgör cirka 750 miljoner den avbrottsersättning som går till drabbade kunder i Syd- och Västsverige.

Enligt Svensk Energi motsvarar det kostnaden för att lägga cirka 300 mil elkabel i marken.