Storbritannien står inför rekordstora inkomstsänkningar
Institutet för ekonomiska studier (IFS, Institute for Fiscal Studies ) säger att den brittiska medianinkomsten kommer att minska och fattigdomen beräknas öka. Däremot skulle regeringens nyligen aviserade universella kreditsystem kunna minska både verklig och relativ fattigdom på längre sikt. (Foto: Alan Crowhurst / Getty Images)


Under de kommande två åren står Storbritannien inför den största sänkningen av intäkterna som skett under de senaste 35 åren, enligt en rapport från den ekonomiska tankesmedjan Institutet för ekonomiska studier (IFS, Institute for Fiscal Studies).

Medianinkomsten väntas falla med cirka sju procent under perioderna 2009-2010 och 2012-2013, medan den verkliga fattigdomen beräknas stiga med 1,4 miljoner personer.

Enligt rapporten kommer regeringens nyligen aviserade universella kreditsystem kunna minska både verklig och relativ fattigdom på lång sikt, vilket tar bort drygt en miljon personer ur fattigdomen vid 2020.

Omkring 600 000 barn beräknas ha fallit under fattigdomsgränsen före slutet av innevarande treårsperiod, enligt IFS rapporten, vilket är den högsta barnfattigdomsgraden på över tio år.

James Browne, en av författarna till rapporten, sade i ett uttalande: ”Den förra regeringen ökade markant anslaget på förmåner och skattelättnader för familjer med barn vilket fick barnfattigdomen att sjunka med nästan en fjärdedel mellan 1998 och 2009, men det räckte ändå inte till för att regeringen skulle komma upp till sina mål för barnfattigdom.”

”Lagen om barnfattigdom ställer ännu strängare mål på ett mycket mer begränsat skatteklimat. Även om det fanns en enorm ökning av tillgängliga resurser, är det svårt att se hur barnfattigdomen kan minska tillräckligt mycket för att nå detta förment rättsligt bindande mål på bara nio år. ”

Alison Garnham, vd för åtgärdsgruppen för barnfattigdom, Child Poverty Action Group sade i ett uttalande:

”Denna förödande rapport lämnar regeringens strategier för barnfattigdom och social rörlighet i fara. Regeringen måste sluta låtsas att man kan bekämpa fattigdom och förbättra livskvaliteten genom att göra de fattiga ännu fattigare.”

Barnardos vd, Anne Marie Carrie, svarade också på rapporten och sade i ett uttalande: ”Regeringen måste införa en hållbar strategi med tydliga milstolpar och mål för att få slut på barnfattigdomen, och se till att de fattigaste inte drabbas oproportionerligt hårt av nedskärningar i den nuvarande offentliga sektorn. ”

I radioprogrammet Today, på BBC sade universitetsminister David Willetts: ”Landet är inte så välbärgat som vi trodde”.

”Det finns saker vi kan göra. Vi har försökt hålla nere bränsleskatten och frysa kommunalskatten [och] öka inkomstskatteavdraget.

”Vi har försökt göra de saker som hjälper men vi kan inte ignorera de grundläggande ekonomiska reglerna; när man ärver en ekonomi som har krympt med sju procent så finns det inga pengar där.”

Fakta

Enligt IFS var under 2009-2010, det senaste året för vilket aktuell data finns tillgängligt, den beräknade relativa fattigdomsgränsen följande:

Ensamstående vuxna, inga barn: 165 pund (1 720 kronor) per vecka.

Par utan barn: 248 pund (2 580kronor) per vecka.

Ensamstående förälder, ett barn: 215 pund (2 240 kronor) per vecka.

Ensamstående föräldrar, 2 barn: 264 pund (2 750 kronor) per vecka.

Ensamstående föräldrar, 3 barn: 314 pund (3 270 kronor) per vecka.

Par, 1 barn: 297 pund (3 090 kronor) per vecka.

Par, 2 barn: 347 pund (3 620 kronor) per vecka.

Par, tre barn: 396 pund (4 130 kronor) per vecka.

Översatt från engelska