Storbritannien ändrar lagstiftningen kring organdonationer
(Foto: AFP PHOTO / DANIEL GARCIA)


Premiärminister Gordon Brown har lagt fram ett kontroversiellt förslag till ett system med ”antaget medgivande”, där organ automatiskt avlägsnas från patienterna efter de dött såvida de inte tidigare gjort ett aktivt val om att inte donera.

Man tror att de långa väntetiderna för transplantationer i Storbritannien har gjort att många har rest till andra länder för organtransplantationer, länder där systemen ofta är oöverskådliga.

Fenomenet ”transplantationsturism” har blivit omdebatterat de senaste två åren, då det framlagts bevis på att Kinas kommunistregim tar organ från en ”organbank” bestående av levande fångar, för försäljning till utländska personer.

– Om vi rör oss mot antagna medgivanden är sannolikheten att det kommer att stoppa sökandet utomlands, menar en medicinsk expert som inte vill framträda med sitt namn, men i vilken omfattning återstår att se. Ett problem är att vi aldrig kommer att veta hur många personer som reser utomlands för transplantationer eftersom det inte protokollförs.

– I länder där man ”antar medgivanden” verkar man hålla jämnare takt med efterfrågan.

– Hjärt- och lungsjukdomar är det värsta. Det är svårare att få tag på sådana organ eftersom människor måste dö för att ge dem ifrån sig. Vad som är märkligt med situationen i Kina är det sätt på vilket de som på en order kan erbjuda sådana organ.

2006 publicerade den kanadensiske politikern David Kilgour tillsammans med advokaten David Matas en detaljerad utredning om organstölder från inspärrade Falun Gong-utövare i Kina. Rapporten bekräftade existensen av omfattande organstölder i syfte att tjäna pengar, från en väldig ”bank” av fängslade Falun Gong-utövare.

Trots detta finns det flera internetföretag som erbjuder personer som letar efter organ resor till länder som mer sannolikt kan erbjuda organen, såsom Kina.

En sådan ”transplantationskoordinator”, Jim Cohen, säger att han ”nog varje dag” har kontaktats av britter som vill ha transplantationer utförda och som är villiga att flyga till andra länder.

– När människor är döende bryr de sig inte om var organen kommer ifrån, tillägger han.

En talesman från hälsodepartementet menar att regeringen inte har någon central registrering av antalet ”transplantationsturister”.

Mellan 7000 och 8000 britter väntar för närvarande på transplantation i Storbritannien, men vanligen görs bara 3000 transplantationer per år.

Regeringen driver för närvarande ett system i vilket organ kan tas från döda patienter enbart ifall de registrerat sig innan de avled. För närvarande finns det 14,9 miljoner personer i organdonationsregistret, vilket motsvarar ungefär 24 procent av befolkningen.

När man räknar det verkliga antalat donatorer (inte bara de som aktivt vill donera, utan alla vars organ används) finns det runt 13 donatorer per miljon personer i Storbritannien.

I Frankrike ligger statistiken på 22 donatorer per miljon invånare och 25 per miljonen i USA. Spanien har ett system med ”antaget medgivande” och de beräknar ha 35 donatorer per miljon invånare, vilket är den högsta siffran i världen.

Gordon Brown talar om att röra sig i riktning mot ett system liknande det i Spanien, i vilket man använder sig av en ”mjuk” inställning till organdonationer där anhöriga kan gå emellan och stoppa användning av den avlidnes organ för transplantationer.

I Österrike har man ett ”hårt” system, där anhöriga inte står för det slutgiltiga beslutet ifall den avlidne inte redan sagt sin vilja.

Tankarna har välkomnats av kirurger och medicinska välgörenhetsorganisationer, men har mött motstånd från patientgrupper och enskilda personer.

Janet Valentine fann att åtskilliga organ hade avlägsnats från hennes fem månader gamla dotter Kayleighs kropp efter att hon dött på ett sjukhus i Liverpool.

– Jag är oroad över den förändrade lagstiftningen. Livets gåva är det största i världen. Samtidigt ska det vara en gåva, inte en stöld, säger Janet.

– Vi vill alla att organtransplationerna ska fortgå. Jag skulle vilja se att fler transplantationer kunde göras för att rädda barn, det måste vara fruktansvärt för deras föräldrar. Någonting måste göras, men det måste göras på rätt sätt.

Regeringen har börjat konsultera om lagförändringen, men ett resultat förväntas inte visa sig under det närmaste året.