Stora variationer på småhuspriser


Under de två senaste tremånadersperioderna, mars – maj jämfört med december – februari, är priserna på småhus oförändrade på riksnivån. Men om ser vi ett år tillbaka så har priserna stigit med sex procent.

Variationerna är dock stora, för i elva län sjunker priserna på småhus, som mest med sju procent på Gotland. I fem län fortsätter de att stiga och där är uppgången i Jämtland högst med nio procents prisökning.

I storstadsregionerna, i Stockholm och Malmö, har småhuspriserna sjunkit med en procent, men Göteborg har fortfarande oförändrade priser, anger SCB.