Stora utmaningar för Australiens turistnäring
Vinglasbukten sett från berget Amos i Tasmanien. Klimatförändringarna innebär den största långsiktiga utmaningen för turistnäringen i Australien. (Foto: Paul Sinclair/Tourism Tasmania)


Klimatförändringarna innebär den största långsiktiga utmaningen för turistnäringen i Australien, medan det på kort sikt är den globala konkurrensen på marknaden som utgör det största hotet.

– Klimatförändringarna kan komma att påverka Australiens unika naturliga miljö och även inverka på konsumenternas resmål, säger Caroline Wilke från Forumet för turism och transport till Epoch Times.

Hotet från klimatförändringarna får nu många verksamma inom turistindustrin att grundligt se över sin verksamhet enligt den senaste australiska industriundersökningen Turismens framtid.

– Det stora barriärrevet, våra stränder, regnskogar och våra andra unika miljöer står alla under hotet från klimatförändringarna, säger Tony Charter, en av initiativtagarna till konferensen Tourism Futures.

Australiens turistindustri står även inför en minskning av antalet internationella turister. Enligt Wilkie är tillväxten av internationell turism i Australien långsam när det gäller antal besökare. Internationella turister ökade 2007 med 1,9 procent, vilket var mindre än de officiella förutsägelserna.

Turismen förblir dock en stark bidragsfaktor till Australiens ekonomi där landets besökare år 2006-07 spenderade 85,4 miljarder dollar. Industrin behöver enligt Wilkie emellertid ta hänsyn till en allt större internationell konkurrerande marknad.

Australiens fem största internationella turistmarknader är Nya Zeeland, Storbritannien, Japan, USA och Kina. Wilke säger att antalet japaner och koreaner som besökte Australien sjönk 2007.

– Antalet besökare från de växande marknaderna såsom Kina och Indien växte emellertid starkt med 15 respektive 13,6 procent.

De kinesiska turisterna bidrog med 1,4 miljarder till den australiska ekonomin år 2007 och Kina är nu Australiens femte största turistmarknad. Detta tros öka under de kommande tio åren.

– Turistnäringen förutspår att besökare från Kina kommer öka minst 13 procent varje år för att år 2016 nå en miljon. Detta skulle lägga Kina på andra plats efter Nya Zeeland, säger Wilkie.

Enligt henne innebär Kinas ekonomiska tillväxt stora möjligheter för den australiska turistnäringen och man ska nu bli bättre på att tillhandahålla information på den kinesiska marknaden och arbeta med annonsering i tv, utomhusmedia, såväl som med mässor och lokala resebyråer.

Traditionellt sätt är det Australiens vackra landskap, aboriginernas konst och kultur, livsstilen vid kusterna och vildmarken som attraherar turisterna och trendstudier visar att ryggsäcksturism fortsätter att vara ett populärt sätt att uppleva Australien för utländska resenärer. 2006 tillbringades 15 miljoner nätter av internationella turister på inkvarteringar för ryggsäcksturister, enligt en rapport från TTF.

Numera är det vanligt att resenärer på grund av webbplatser såsom Facebook, Youtube och Myspace hoppar över de traditionella resebyråerna och istället planerar sina egna resor via internet. Internetforumen ger användarna ett enkelt sätt att skriv om sina rese-upplevelser, dela med sig av bilder och undersöka populära inrikes och internationella resmål.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-13/70619.html