Stora omflyttningar bland Kinas militärtoppar
Ingen insyn i processen med omflyttning av höga militärer. Ridån dras för. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Den kinesiska militären har nyligen omplacerat ett stort antal höga officerare för att få bort dem som stödde Bo Xilai, den nu detroniserade partipamp som fram till i våras sågs som en kronprins inom den mest hårdföra delen av kommunistpartiets toppskikt. På bara en månad har det skett 14 förflyttningar av generaler, främst inom två militära nyckelregioner: Lanzhou och Chengdu.

Det är den största omflyttningen av höga kinesiska militärer sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Generalerna sparkas för att de misstänks för inblandning i den kupp som Bo Xilai och Zhou Yongkang, chef för politisk-rättsliga utskottet som kontrollerar landets rättsväsende, planerade att sätta i verket efter höstens partikongress. Båda tillhör den partifraktion som kontrolleras av förre partiledaren Jiang Zemin, och kupplanerna syftade till att sopa igen spåren efter de brott som begåtts under förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Enligt vad anonyma högt uppsatta källor i Peking sagt till New Epoch Magazine vill Hu Jintao sitta kvar som ordförande i den Centrala militärkommissionen, och även behålla ett visst inflytande när han vid kongressen tvingas lämna sina andra ledarpositioner. Därför vill han inte skaffa alltför många fiender. Han behandlar Bo och Zhou med en viss mjukhet och ger dess lierade en väg ut, i ett försök att minska skadorna av den politiska tsunami som uppstått.

Dessutom ska polischeferna i landets regioner ersättas med tjänstemän från andra regioner, som ett komplement till program med roterande träning för mer än 1400 polischefer. Syftet är att eliminera risken för en ny kupp genom att försvaga det Gestapoliknande politisk-rättsliga utskottet. Det har kontrollerats av Jiang Zemin och Zhou Yongkang och har blivit Kinas andra maktcentrum.

Resultatet av omflyttningarna

1. För att stabilisera makten kan alla som förklarar sig lojala med Hu Jintao, även de med lösare kopplingar till Bo Xilai, se sin framtid säkrad, bara de har klippt banden till Bo. Hu använder policyn att låta det gamla vara glömt. Syftet med detta är att eliminera medlemmar i Jiangfraktionen, som nu antingen fått sparken eller i varje fall inte befordrats.

2. Även om Hu förblir ordförande i militärkommissionen måste han snart befordra personer knutna till den tilltänkte nye ledaren Xi Jingping. Denna rockad på högsta politiska nivå har därmed inneburit ett antal fördelar för Xi. Mest uppenbart är att ”småprinsarna” – en privilegierad grupp barn till tidigare partitoppar där Xi själv ingår – flyttat fram sina positioner.

3. Utåt sett har Hu tagit lätt på Bo Xilai-skandalen och reducerat den från en planerad politisk kupp till ett kriminalfall, där den stora uppmärksamhet som riktats mot den snabba mordrättegången mot Bo Xilais hustru, har varit en strategisk avledande manöver. Syftet har varit att säkra partiets fortsatta makt. Men han har också med kraft avlägsnat nyckelpersoner knutna till Zhou Yongkang. Förändringar som roterande träning och befordringar inom politisk-rättsliga utskottet har alla haft syftet att försvaga Zhou Yongkang, som representerar de gamla krafterna, Jiang Zemin och dennes lierade och tidigare vice, Zeng Qinghong.

4. Kommunistpartiet kan behålla makten på ytan ännu ett tag och den 18:e partikongressen kan kanske hållas som planerat. Men ett kritiskt öga kan se att ju mer partiet skriker att ”partiet har absolut makt över de väpnade styrkorna” desto mer instabil är militären.

5. Partiet låter i stor skala generaler få andra jobb. Det är för att säkra sin egen makt och hindra militären från att delta i en politisk kupp. Samtidigt innebär den omfattande omplaceringen av generaler att militärens stridskraft försvagas.

6. Vid den senaste omgången av omflyttningar har man kunnat notera att de mest hårdföra placerats i Sydkinesiska sjön, då det finns risk för militära konflikter där. Men kommunistpartiet vill inte att det ska bli något stort slag. Partiets nationella försvarspolicy är defensiv, på grund av att det vet att landets militära styrkor inte kan mäta sig med andra starka makters. Kina kan inte vinna ett konventionellt krig och måste ta till atomvapen som en sista utväg. I Sydkinesiska sjön kan partiet bara prata stort och göra litet.

Texten är kortad och anpassad till svenska av Hans Bengtsson.Läs hela artikeln här.

 

Epoch Times publiceras i 35 länder och på 19 språk.