Stora förväntningar på ”det nya Internet”
Förberedelse för det nya Internet: Alex Lightman, VD och ordförande för IPv6 Summit, förutspår framtiden för det nya Internet vid ett möte i Virginia, USA den 18 maj. (Foto: Du Won Kang / The Epoch Times)


Det nya Internet kommer att innebära stora fördelar för allmänheten, industrin och staten, enligt politiker, militära ledare, IT-chefer och krishanterare, som deltog i ett möte i Virginia, USA den 17-19 maj.

Det nya Internet förväntas revolutionera de teknologier som används inom stora områden:

  • Krishantering och kommunikation under katastrofer som orkanen Katrina och 11 september.
  • Gränssäkerhet, förfalskningssäkra ID och biometri, vilket kan påverka frågor angående immigration.
  • Framtida exploatering och bevarande av olja med ”Sensornets”.

En panel med experter på krishantering diskuterade “hur det nya Internet kan göra det möjligt för krishanterare – lagupprätthållande enheter, brandkår, federala agenter, nationalgardet – att kommunicera med varandra, något de inte hade möjlighet till vid incidenten 11 september och vid orkanen Katrina”, enligt pressreleasen för mötet.

Storskalig övergång till nya Internet

”Det nya Internet” kallas Internet Protocol version 6 (IPv6). Mötet i Virginia var ett landsomfattande IPv6-möte. (http://www.federalipv6summit.com)

Många människor känner till Voice over Internet Protocol (VoIP), där telefonkonversationer kan överföras via Internet. VoIP är bara en liten del av den utökade användningen av nätet. Video, musik och annan datakommunikation överförs också den vägen. Ihopsamlingen av nästan all typ av kommunikation över Internet har givit upphov till en annan populär term vid namn Everything over IP (EoIP).

Det nuvarande Internet baseras på en mycket gammal teknologi, Internet Protocol version 4 (IPv4), som har använts sedan 1973. Det gamla Internet utformades inte för den väldiga tillväxten av olika användningar och den oförutsägbarhet vi nu upplever. Under åren förbättrades IPv4 för att kunna motsvara de ökade kraven. Förbättringarna har dock varit begränsade och har lett till stora komplikationer.

IPv6 är den mest betydelsefulla uppgraderingen av Internet hittills. Den förväntas lösa de stora begränsningarna i den nuvarande tekniken, med betydligt större adressutrymme, större enkelhet, förbättrad prestanda, säkerhet, mobilitet och autokonfiguration.

Övergången från IPv4 till IPv6 är ett enormt projekt. Under de år omställningen sker kommer både IPv4 och IPv6 att behöva stödjas av routrar, switchar, brandväggar, servrar och arbetsstationer. Hårdvara och mjukvara som använder nätverket kommer att behöva modifieras.

Tillväxten i det gamla Internet förväntas nå en topp 2010 och det nya, baserat på IPv6, kommer så småningom att dominera, förutspår Alex Lightman, VD och ordförande på IPv6 Summit, Inc.

IPv6 är redan tillgängligt i stor omfattning i Japan, Korea och Europa, som ligger före USA.

Harrison i Virginia kommer att bli den första ”framtidsstaden” i USA med ett naturligt trådlöst kommersiellt nätverk med IPv6.

USA:s federala styre, känt som den största köparen av IT-relaterade produkter och tjänster i världen, har givit mandat för införande av det nya Internet år 2008. Över 28 miljarder dollar tilldelades för anskaffning av IT-utrustning under det första kvartalet 2006, enligt pressreleasen för mötet.

Kraftig påverkan från Windows Vista

Nästa år kommer den allmänna lanseringen av Microsofts Vista att göra så användningen av IPv6 exploderar tusenfalt, förutspår Alex Lightman.

– Med Windows Vista installeras IPv6-support automatiskt och inbyggda nätverkstjänster och applikationer i Windows Vista är nu IPv6-kompatibla. Denna nya nivå av IPv6-support i Windows Vista har potential att få fart på nätverksindustrin med nya applikationer och kommunikation på samma sätt som införlivandet av TCP/IP i Windows 95 fick fart på industrin för applikationer och tjänster över internet, enligt Joseph Davies, teknisk skribent på Microsoft.

http://www.theepochtimes.com/news/6-5-21/41805.html