Stora Enso sparkar 2 500 anställda
En hög med träflis som ska bli biobränsle. (Foto: Stora Enso)


Skogsindustrikoncernen Stora Enso ska förenkla och effektivisera verksamheten, och vill därmed minska personalstyrkan med 2 500 personer.

”Vi måste möta verkligheten och sedan försöka stödja de anställda som berörs av planerna på ett ansvarsfullt sätt,” sade Stora Ensos vd Jouko Karvinen i ett pressmeddelande.

750 anställda i Sverige, 650 i Finland, 850 i Europa (borträknat de nordiska länderna) och 250 i övriga världen kommer att förlora jobben. MBL-förhandlingar ska inledas.

Jouko Karvinen sade att det är ett resultat av Europas svaga ekonomi, en minskad marknad och dålig lönsamhet.

Det är främst administrativa tjänster som kommer att dras in. Brukens kapacitet kommer dock inte att minska, meddelar företaget.

”Denna nya omgång av effektivisering är förståeligt nog mycket svår för våra anställda, som redan upplevt flera besparingsprogram den senaste tiden,” sade Karvinen enligt företagets pressmeddelande.