Stor vänstersamling på European Social Forum


ESF, European Social Forum, är namnet på den paraplyorganisation som under den kommande veckan skall stå värd för Malmös hittills största politiska massmöte. Under loppet av fem dagar kommer uppskattningsvis 20 000 humanitärt och politiskt aktiva människor från hela Europa att samlas i Malmö för att diskutera allehanda frågor. 

Fastän ESF som helhet inte har något politiskt program eller förespråkar någon särskild ideologi döljer de inte att många av aktörernas huvudsakliga läggning drar sig en bra bit ut på vänsterkanten.   – Det här är framför allt en plattform för vänsterrörelser. Det som förenar är kritiken mot nyliberalismen, sade Sofia Kjellén i en intervju med Sydsvenskan.

ESF som fenomen har en kort men intensiv historia och började som en europeisk motsvarighet till World Social Forum, också kallat Global Justice Movement. Det första mötet hölls i Florens, Italien, i november 2002 och gick under banderollen ”Mot krig, rasism och nyliberalism” Sedan dess har forumet hunnit gästa Paris 2003, London 2004, Aten 2006 och nu Malmö under 2008. 

Debatten inför ESF:s ankomst har dock inte haft så mycket att göra med sociala frågor och mänskliga rättigheter. Mycket har kommit i skymundan bakom den överskuggande oro som vissa Malmöbor känner inför de stundande sammankomsterna. Jämförelser har gjorts med oroligheterna i Göteborg 2001.

Tidigare ESF-möten har utmynnat i kravaller och gatstenkastning då autonoma grupperingar har tagit tillfället i akt till att handgripligen visa sitt missnöje, senast i Aten 2006 då man gav sig på utländska ambassader och bankkontor. Detta har resulterat i den största polisiära insatsen i Skåne på mycket lång tid, och poliser från hela landet har mobiliserats.

Bortsett från den indirekta resursförbrukningen med polisinsatsen har också borgliga politiker, med oppositionsråd Anja Sonesson (m) i spetsen, uttalat sig och skarpt kritiserat Malmö kommuns beslut att ge ett bidrag till rörelsen på 2,5 miljoner kronor.