Stor svensk satsning på forskning i Arktis


Svenska och internationella forskare genomför flera projekt i Arktis i sommar. Moln ska studeras, världens största grundhav utforskas, geologiskt fältarbete genomföras och i det svenska Arktis, fjällen, ska klimatpåverkan studeras. Satsningen ingår i det Internationella polaråret 2007-2008.

Isbrytaren Oden lämnar Longyearbyens hamn på Svalbard den 1 augusti. Det är dags för sommarens forskningsaktiviteter i Arktis. Förankrad vid ett drivande isflak i den Arktiska oceanen i 40 dagar, ska projektet ASCOS genomföras. Förkortningen står för Arctic Summer Cloud Ocean Study.

Som namnet anger är det moln som ska studeras, då de intar en central roll i det arktiska klimatet. Provtagningar genomförs några hundra meter under havsytan och flera kilometer upp i atmosfären.

Forskningen är tvärvetenskaplig och internationell med forskargrupper från tio olika länder. Förutom meteorologi och oceanografi ingår bland annat marinbiologi. Stockholms universitet koordinerar det vetenskapliga arbetet.

Forskare från Naturhistoriska riksmuseet, Stockholms och Göteborgs universitet deltar tillsammans med deltagare från Ryssland, USA med flera länder i en forskningsexpedition. Expeditionen bär namnet ISSS-08, International Siberian Shelf Study 2008.

De ska färdas längs den sibiriska kusten till Östsibiriska havet, en sträcka på 4 000 kilometer. Området är världens största grundhav, men trots det är det till stora delar outforskat.

Projektet ska studera de enorma flödena av kol, material och vatten som passerar här. Effekterna av ett förändrat klimat kommer att studeras speciellt.

Forskningsgruppen kommer att finnas ombord på det ryska forskningsfartyget Jacob Smirnitskyi och den avseglar från Nordnorge den 12 augusti.

Det tredje projektet består av flera mindre forskningsgrupper. De inriktar sig på vetenskapshistoria och olika geologiska forskningsområden. Fältarbeten utförs på Svalbard och Grönland.

Aktuellt är även det arktiska Sverige. Här pågår forskning i den svenska fjällkedjan och det handlar om klimatförändringar, naturliga såväl som de som är orsakade av människan. Under juli och augusti finns forskarna från Härjedalen upp till Lappland.