Stor sammandrabbning i Shanwei i Guangdongprovinsen
På morgonen den 24 augusti ägde en stor sammandrabbning rum mellan polis och invånare från byn Dongzhou inom staden Shanwei i Guangdongprovinsen.


På morgonen den 24 augusti ägde en stor sammandrabbning rum mellan polis och invånare från byn Dongzhou inom staden Shanwei i Guangdongprovinsen.

Myndigheterna mobiliserade nära tusen beväpnade poliser och säkerhetspersonal. De använde tårgas och vattenkanoner för att skingra de 2000 invånare som försökte stoppa ett byggprojekt. Den beväpnade polisen drog sig tillbaka vid 15-tiden.

Tre invånare skadades så allvarligt att de fördes till sjukhus. Enligt en invånare är en av dem inte längre i kritiskt tillstånd efter att ha fått akutsjukvård.

Enligt uppgift planerade myndigheterna att arrestera de Dongzhou-bor som deltog i protesten. Invånarna ber om uppmärksamhet för sitt fall från människor och media utanför Kina.

Polisen hyrde in gangsters

Lokalregeringen har inte kompenserat de invånare som förlorade sin mark när man byggde den stora kraftledningen till Shanweis kraftverk. I stället för att betala invånarna hyrde regimen in hundratals gangsters för att stoppa protesten vid bygget. Upprörda invånare protesterade och krävde att regeringen ger rimlig kompensation. Man försökte även hejda kraftverkets anställda när de skulle dra ledningar.

För att försäkra sig om att arbetet fortskred skickade myndigheterna i Shanwei beväpnad polis till platsen, förutom de gangsters och byggarbetare som redan fanns där.

En boende i Dongzhou berättade att nästan 2000 av byns invånare gått för att få en förklaring till varför myndigheterrna skickat ännu fler gangsters för att vakta byggarbetsplatsen. Man möttes av ungefär 1000 beväpnade poliser, gangsters och säkerhetspersonal, vilka attackerade och skadade flera av byborna. Tre blev så allvarligt skadade att de fick föras till sjukhus.

En kvinna från byn berättade att de flesta som skadades av tårgasgranaterna var äldre människor. Tre skadades allvarligt och fem mindre allvarligt.

– Polisen använde tårgasgranater och vattenkanoner för att skada demonstranterna. Många av dem kunde inte öppna ögonen. Kompensationsfrågan kring kraftverksbygget har aldrig klarats upp. Nu har myndigheterna hyrt in gangsters för att stoppa och attackera invånarna. Därför var det många människor som beslöt att de skulle stoppa bygget.

– Några demonstranter greps och några misshandlades. Det finns fortfarande över 20 fall av privata hus som rivits utan att de boende fått den kompensation de har rätt till. Invånarna har förgäves försökt få sin sak prövad av regeringen som i stället hyrde in gangsters för att hota invånarna, berättade en bybo.

Allt som vanligt på polisstationen

Reportern ringde den lokala polisstaionen i Shanwei och frågade om händelsen. En polis svarade att det inte fanns något att berätta. När han ringde igen var det ingen som svarade.

Sen den blodiga massakern i Shanwei den 6 december 2005 har invånarna fortsatt att be lokalregeringen om rimlig kompensation och kräva att lokala tjänstemäns inblandning i korruptionen kring kompensationen utreds. De kräver också att regeringen arresterar och straffar de beväpnade poliser som sköt ihjäl 70 invånare i massakern 2005.

Översatt från version