Stor risk för fattigdom i krisens spår
Den interaktiva kartan finns på länken angiven i artikeln. (Eurostat)


Förra året stod Sverige för den sjunde största ökningen bland de som riskerade fattigdom, uppger Eurostat. 230 000 fler svenskar hamnade under fjolåret i den kategorin. Det var en ökning med 17 procent och totalt riskerade 1,6 miljoner svenskar att hamna i fattigdom.

Trots det tillhör Sverige gruppen EU-länder där fattigdomsrisken är minst.

I några länder, bland annat Tyskland, minskade fattigdomsrisken mellan 2008 och 2013. Den största minskningen var dock i Polen där 1,7 miljoner människor tog sig ur fattigdom och social utslagning.

De fattiga syns

Vi ser dem överallt, utanför affärer, på gator och torg. I alla städer sitter de med sina tomma eller halvtomma muggar. De som fortfarande orkar söker ögonkontakt eller försöker prata när vi går förbi. Ibland har de foton på barnen eller en kartongbit där de ber om pengar till mat till barnen eller hemresan. Det blir svårare att gå förbi utan att ge något allteftersom vädret blir sämre och vintern närmar sig.

De flesta kommer från Bulgarien och Rumänien. Det är också de länder där fattigdomen i Europa är störst. På tredje plats kommer Grekland tätt följd av Lettland, uppger europaportalen.se.

Många EU-medborgare riskerar att hamna i fattigdom eller social utslagning efter att den ekonomiska krisen började 2008. Var fjärde, eller 24,5 procent, av EU:s medborgare var under 2013 i riskgruppen att bli fattiga eller socialt utslagna.

Jämfört med 2012 har andelen som riskerar fattigdom dock sjunkit marginellt, då var andelen 24,8 procent. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

6 miljoner fattiga

Antalet fattiga i EU-länderna har ökat med sex miljoner människor, fem procent, sedan 2008 innan den ekonomiska krisen. Luxemburg har den största procentuella ökningen av andelen som riskerar fattigdom.