Stor marknad för giftig "återanvänd" matolja i Kina
Marknaden för giftig återanvänd avfallsolja i Kina har växt till att omsätta mellan 1,5 och 2 miljarder yuan per år. (Foto: Epoch Times)


Enligt en nyligen genomförd studie beräknas en av tio kinesiska restaurangmåltider ha tillagats i återanvänd avfallsolja. Det är alltså olja som gått ut i avloppet, samlats upp, processats och sålts igen, till lågt pris. Den återanvända oljan innehåller giftiga och cancerogena ämnen.

He Dongping, professor vid Wuhan Polytechnic University, har studerat det här problemet i sju år. Enligt China Youth Daily har han kommit fram till att Kina återanvänder uppskattningsvis två till tre miljoner ton avfallsolja per år. Det uppskattas att det konsumeras 22,5 miljoner ton vegetabiliskt och animaliskt fett i Kina årligen, så därmed återanvänds omkring 10 procent av detta vid måltiderna.

Medicinsk forskning visar att om man regelbunden får i sig den här avfallsoljan kan det leda till så allvarliga problem som utvecklingsstörningar, tarminflammationer och förstoring av lever, hjärta och njurar. De vanligast förekommande ämnena i oljan är aflatoxin, en kraftigt cancerframkallande substans som dessutom är 100 gånger så giftigt som arsenik.

Nio studenter vid Wuhan Polytechnic University utförde en studie av hur avfallsolja hanteras i Wuhan, som är huvudstad i Hubeiprovinsen i centrala Kina. De fann att det här återbruket har blivit en lönsam affär.

Restauranger gör sig av med sin använda olja och vem som helst kan hämta upp hinkvis med den ogenomskinliga, rödaktiga massan från avloppet. Genom en enkell process där man filtrerar, separerar, hettar upp och dunstar av blir den illaluktande avfallsprodukten klar matolja. En person kan tjäna ca 75 yuan per hink och kan återvinna i  medeltal 4 hinkar per dag.

Att raffinera ett ton kostar 300 yuan. När man säljer den återanvända oljan på den lokala marknaden går den för bara halva priset av vanlig matolja. Därmed kan den som återanvänt den tjäna ungefär 10 000 yuan i månaden, vilket är vad tjänstemän tjänar.

Friteringskulturen på kinesiska restauranger genererar mycket avfallsolja. Enligt studenternas bedömningar finns det mer än 60 000 restauranger och matförsäljare i Wuhan-området. Tillsammans genererar de omkring 126 000 ton avfallsolja.

Studenterna gjorde även en undersökning av restaurangerna i Wuhan. De upptäckte att vissa frukostrestauranger har två olika behållare med olja. En var märkt ”bra olja” och den andra, som saknade märkning, var den återanvända oljan. Ett gatukök utanför universitetet förvarade den återanvända oljan i en plastflaska. Den oljan hade en ohälsosamt gyllengul färg och innehöll mycket utfällningar.

Det har förekommit oljeåteranvändning i Kina länge, men tidigare använde man bara den här oljan i grisfoder. Under de senaste 20 åren har den börjat dyka upp på folks middagsbord.

Efter vissa raffineringsprocesser, såsom destillering och färg- och luktborttagning är det svårt att skilja på återanvänd olja och ”bra olja” genom lukt eller utseende. Affärsmän blandar ofta återanvänd olja med bra olja vilket gör det ännu svårare att veta.

He Dongping sade att det inte finns en enda metod som man kan använda för att effektivt skilja ut avfallsolja. När små mängder avfallsolja blandas med bra olja räcker oftast inte de traditionella metoderna till.

Han tror att nyckeln till att stoppa den här hanteringen inte är testmetoderna utan att regeringen ingriper. För närvarande finns det inga förordningar om hur man ska hantera och göra sig av med restaurangavfall, vilket gör det möjligt för den här grå sektorn att  växa sig mycket stor.

Enligt He finns det en marknad för avfallsolja i Kina som omsätter mellan 1,5 och 2 miljoner yuan varje år.

– Regeringen måste centralisera inköp av restaurangernas avfallsolja och ta hand om den så den här skadliga hanteringen stoppas, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31712/