Stor konkurrens om Kinas byråkratiska poster
Arbetssökande nyutexaminerade kineser i Shaanxiprovinsen i Kina. (China Photos/ Getty Images)


Den 15 oktober påbörjades rekryteringen till poster inom Kinas offentliga förvaltning och konkurrensen är hård. Enligt ministeriet för mänskliga resurser och social trygghet har 1,35 miljoner sökande gått vidare genom uttagningen för 2010, vilket ger dem möjlighet att göra det slutliga testet den 29 november.

Ministeriets siffror visar att dessa sökande slåss om drygt 15 000 tillgängliga tjänster inom statsförvaltningens drygt 130 institutioner som kontrolleras av de centrala myndigheterna.

Enligt en rapport från den statliga administrationen för statsförvaltning ansökte 230 000 personer om positioner direkt under centrala myndigheter och administrativa departement ovanför regional nivå, och 800 000, varav 61 procent nyligen tagit högskoleexamen, ansöker om positioner på länsnivå.

I rapporten sägs att 1,24 miljoner registrerade sökande har kandidatexamen eller högre.

Bland de tillgängliga tjänsterna är det störst konkurrens om de inom det vetenskapliga och tekniska området. En ledig tjänst för vetenskaps- och teknologiministeriets internationella avdelnings europakontor attraherade 4080 sökande, enligt Global Times.

På grund av den svåra bristen på stabila arbetstillfällen ökade antalet sökande 2010 markant jämfört med de 1,05 miljoner som tog examen förra året, rapporterar Global Times.

Enligt officiella uppgifter, som ofta påverkas av politiska krav, har 74 procent av Kinas 6,11 miljoner utexaminerade studenter blivit anställda från och med den 1 september, vilket är en måttlig ökning jämfört med föregående år.

I en nyligen publicerad intervju med Voice of America (VOA) berättade en mamma från Henanprovinsen att hennes son som är doktorand har åtskilliga kollegor med lägre utbildning som bara har kunnat hitta tillfälliga jobb det senaste året. Hon sade att en person som hade fått arbete hade förlorat det strax därpå och varit tvungen att återvända hem på grund av landets ekonomiska kris.

VOA citerade Asia Times som säger att jordbrukare i södra Kina har en genomsnittlig månadsinkomst på 1500 yuan (drygt 1500 svenska kronor) och nyutexaminerade akademiker i norra Kina, inräknat Peking, tjänar ungefär 1400 yuan i månaden. Nyutexaminerade i Henan uppges ha en genomsnittlig månadsinkomst på cirka 1200 yuan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24577/