Stor grupp av Falun Dafa-utövare transporterade till Wanzhou


Kring den 7 april transporterades en grupp oidentifierade personer till Wanzhou, med beväpnad eskort. Vittnen säger att de inte var kriminella i sedvanliga fångdräkter. Det finns preciserad information som tyder på att de var Falun Gong-utövare, hållna i hemligt förvar.

Enligt en källa inom det kinesiska kommunistpartiet (kkp) flög partiets allmänna säkerhetsminister Zhou Yongkangi början av maj till Wanzhou i staden Chongqing, Sichuanprovinsen. Han höll där ett hemligt tvådagarsmöte på en partiskola tillhörande ortens partikommitté. Samtliga berörda kkp-tjänstemän samlades på skolan.

Wanzhou ligger cirka 30 mil från staden Chongqing, ovanför de Tre ravinerna vid Yangtzefloden. Det finns flera stora fängelser där, såsom de Tre ravinernas fängelse och en övergiven gruva som används för förvaring av hårdbevakade interner. Där finns även en storskalig underjordisk militär atomanläggning. Hela regionen är omgiven av bergskedjor och det finns endast en väg in och ut. 

Källor uppger att Chongqing gjorts till en skyddade ”bakgård” i händelse av krig. Där finns välkända stora militärsjukhus, såsom det Sydvästra sjukhuset, Dapings sjukhus, Xinqiaos sjukhus och det Tredje militärmedicinska universitetet, samt andra storskaliga medicinska forskningsinstitut, alla styrda av kkp.

Källan tror att alla de som bevittnat de operationer där organ tas från levande människor i hemlighet förflyttas till denna plats, för att hindra dem från att exponera kkp:s illdåd. Dessa uppges huvudsakligen vara Falun Gong-utövare. Det nya koncentrationslägret har i hemlighet etablerats i den underjordiska militära atomanläggningen. Alla dessa vittnen riskerar att när som helst bli avrättade.

Källan hävdar att Zhou Yongkang kom till Wanzhou för att tala vid det hemliga mötet. Det är högst sannolikt att huvudämnet för detta möte var hur man ”effektivt skulle hantera” Falun Gong-utövarna som i hemlighet förvarades i det underjordiska militära atomkomplexet.

Med fara för sitt eget liv uppgav en  militärläkare i Shengyang i mars till  Epoch Times, att den kinesiska militären har varit en huvudaktör i skördandet av organ från levande Falun Gong-utövare.

Han säger att många sjukhus kopplade till militären tar ut organ från levande, i stor skala. Förstörandet av material och kroppar, till och med kremering av levande kroppar, kräver godkännande av militärens övervakare. Militärens övervakare har rätt att med tvång arrestera, fängsla och avrätta varje läkare, polis, militärpolis eller forskningspersonal som läcker information. Militärens övervakare är militär personal eller medlemmar i militära institutioner vars befogenheter givits till dem av kkp:s Centrala militärkommission.

Läkaren uppgav att hela systemet med tagande av organ har letts av militären. När något väl hamnat under militär kontroll kan inte ens regeringsdepartementen hålla koll på verksamheten. Militariseringen av verksamheten har ökat säkerhetsnivån på hanteringen med att ta levande organ, och att få någon som helst information om aktiviteterna är näst intill omöjligt. Följaktligen måste detta uppmärksammas så att man kan komma till klarhet när det gäller de militära faciliteterna. De är de verkliga koncentrationslägrena, säger läkaren.

Översatt från http://www.theepochtimes.com/news/6-5-11/41443.html