Stor aktivitet under jorden på Island
Island. Gröna stjärnor är skalv över magnitud 3. Prickarna är alla skalven, de röda är de senaste och de blåa är de tidigaste skalven. Skärmbilden visar läget 25 augusti kl 14:25. (Från vedur.is)


Vid ett möte klockan 11 på måndagen mellan Icelandic Met Office, Institutet för Earth Science och Räddningstjänsten sades att den intensiva seismiska aktiviteten fortsätter. De hade då förekommit 700 skalv sedan midnatt, enligt vedur.is.

Ingenting pekar på att intensiteten i aktiviteterna är på tillbakagång. Vid mötet gavs tre möjliga scenarier.

Det smälta berget, magman, migrerar men kan stanna av om den seismiska aktiviteten minskar.

Magman drar sig norrut och skulle kunna nå jordskorpan. Det är då troligast att utbrottet sker nära den norra spetsen av magmans utströmning. Det kan då komma lava fast med begränsad explosivitet och aska.

Om magman når ytan, under glaciären, skulle det förmodligen bli en översvämning i Jökulsá a Fjöllum, Islands längsta flod och kanske explodera med askaaktivitet.

Det finns andra scenarier som inte kan uteslutas, till exempel att ett utbrott sker inne i vulkanen Bárdarbungas krater men för närvarande tror inte gruppen att detta är troligt, enligt vedur.is.


Vattnajökull i förstoring, kl 15:10. Skärmbild från Vedur.is.

Vattnajökull i förstoring, kl 15:10. Skärmbild från Vedur.is.

Jordens översta skikt består av flera plattor som ständigt rör sig i förhållande till varandra. Friktionen mellan plattgränserna ger skalv.

Island ligger på den Mittatlantiska ryggen uppger Sveriges geologiska undersökningar och det här är förklaringen till alla skalven som förekommer på ön. Västra Island hör nämligen till den Nordamerikanska plattan och separerar sig med i genomsnitt 1-2 cm per år från östra Island, som hör till den Eurasiatiska plattan.