Stoppa ett brott mot mänskligheten i Kina – del 2 av 3
David Kilgour under ett samtal vid McGill University nyligen. (Foto: Evan Ning/The Epoch Times)


Läs del 1 här.

Alltsedan 2006 då de första anklagelserna kom om organstöld från levande Falun Gong-utövare för kommersiella syften i kinesiska fångläger, har flera av FN:s specialrapportörer begärt en förklaring från Kinas regering. De påpekade att en fullständig förklaring skulle kunna vederlägga anklagelserna men regeringen har inte försett rapportörerna med några meningsfulla svar.

Dessa två punkter har rapportörerna begärt svar om:

”Organstöld har drabbat ett stort antal ofrivilliga Falun Gong-utövare på många olika platser med syftet att tillhandahålla organ för transplantationsoperationer. Utövarna gavs injektioner som orsakade hjärtfel och därför dödades de under genomförandet av organstölderna eller omedelbart efteråt.”

”Det har rapporterats att anställda vid åtskilliga transplantationscentra har låtit förstå att de använt organ från levande Falun Gong-utövare vid transplantationer. Tjänstemän från flera fånganläggningar har antytt att domstolar har varit inblandade i administrationen av hur organen från Falun Gong-utövare skulle användas.”

Peking har svarat med ett konsekvent förnekande. FN:s rapportörer framhärdade dock: ”Nya uppgifter har framkommit om stölderna av organ från dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare”, och ”vi har fått information om att Falun Gong-utövare i stor omfattning har utsatts för tortyr och dålig behandling i fängelser och att vissa av dem har utnyttjats för organtransplantationer.”

Europaparlamentet

År 2008 rekommenderade FN:s kommitté mot tortyr att de kinesiska myndigheterna skulle utreda och bestraffa de ansvariga för tvångsmässigt plundrande av organ från Falun Gong-utövare.

I september 2006 arrangerade Europaparlamentet en hearing i ämnet och utfärdade en resolution som fördömde fängslandet och tortyren av Falun Gong-utövare, och uttryckte oro över rapporterna om organstölder. Frågan togs även upp av EU-ledningen via den finska utrikesministern på ett toppmöte mellan Kina och EU det året i Helsingfors.

I december 2009 arrangerade Europaparlamentets underkommitté för mänskliga rättigheter en hearing om övergrepp vid organtransplantationer i Kina. Dess resolution från den 19 maj 2010, handlingsplan för organdonation och -transplantation (2009-2015), säger bland annat:

”Noterar David Matas och David Kilgours rapport om dödandet av medlemmar av Falun Gong för deras organ, och ber kommissionen presentera en rapport om dessa anklagelser, tillsammans med andra fall, för Europaparlamentet och för rådet.”

Den 6 december 2012 fanns organskördandet i Kina bland de viktigaste punkterna vid en hearing i Europaparlamentet om mänskliga rättigheter i Kina. David Matas vittnade där.

Australien

Under 2006 avslutade Queenslands hälsoministerium ett utbildningsprogram för kinesiska läkare där de lärde sig tekniker för organtransplantation vid sjukhusen Prince Charles och Princess Alexandra. Man förbjöd också gemensamma forskningsprogram med Kina i fråga om organtransplantation.

I delstaten New South Wales föreslog parlamentsledamoten David Shoebridge att det skulle bli olagligt för medborgare att ta emot människohandelsrelaterade organ.

Taiwan

År 2007 rapporterades det att Hou Shen-mao, dåvarande chef för hälsodepartementet, begärde att taiwanesiska läkare inte skulle rekommendera sina patienter att resa till Kina för transplantationer.

Advokatsamfundet i Taipei antog nyligen en resolution som fördömde ”organturism” till Kina.

Kanada och Belgien

Under 2006 motionerade två senatorer om att det belgiska parlamentet skulle anta en lag om organturism.

Den kanadensiska före detta parlamentsledamoten Boris Wrzesnewskyj lämnade under 2008 en motion till House of Commons om en utomterritoriell lag som förbjöd ”transplantationsturism”.

Båda lagförslagen skulle straffa varje transplantationspatient som fick organ utan donatorns medgivande, i de fall då patienten visste eller borde ha vetat om att det saknade medgivande.

Israel

I Israel antogs 2008, efter påtryckningar från doktor Jacob Lavee och andra transplantationsspecialister, en lag som förbjöd försäljning och förmedling av organ och stoppade finansieringen genom sjukförsäkringssystemet av israelers organtransplantationer i Kina.

Frankrike

Parlamentarikern Valérie Boyer och andra medlemmar av nationalförsamlingen föreslog under 2010 en lag om intyg och rapporteringskrav liknande Kanadas föreslagna lag. Den skulle krävt att alla fransmän som skulle genomgå en transplantation utomlands inom 30 dagar måste erhålla ett certifikat som garanterade att organet hade donerats utan ersättning. Mottagaren måste lämna certifikatet till Frankrikes biomedicinska byrå före återkomsten till landet.

USA

Den 3 oktober 2012 skrev 106 kongressledamöter till den dåvarande utrikesministern Hillary Clinton med kravet att hon skulle släppa information om organskörd i Kina från Falun Gong-utövare och andra religiösa och politiska fångar, liksom varje uppgift hon kunde ha fått i samband med Chongqings förre polischef och vice borgmästare Wang Lijuns försök att få asyl på ett amerikanskt konsulat i februari det året. Wang Lijun och Chongqings förre partisekreterare Bo Xilai, båda nu fängslade, var aktivt inblandade i organskörd.

Utrikesdepartementet tillkännagav i maj, i sin rapport om mänskliga rättigheter under 2011, att ”utländsk och inrikes media liksom rättighetsgrupper fortsatte att rapportera om fall av organskörd, framför allt från Falun Gong-utövare och uigurer”.

Från juni 2011 kräver USA:s onlineversion av visumansökan för ickeimmigranter följande information från den sökande: ”Har du någonsin varit direkt inblandad i den påtvingade transplantationen av mänskliga organ eller kroppsvävnad?”

Frivillig- och medicinska organisationer

Olika frivillig- och medicinska organisationer har uttalat krav på utredning och metoder för att stoppa den påtvingade organskörden från samvetsfångar, framförallt Falun Gong-utövare.

Under 2007 införde Transplantation Society en ny policy för samarbetet med Kina, mot användandet av organ från fångar.

World Medical Association har numera en regel som säger att organdonation från fångar inte är acceptabel i länder där dödsstraff används. Det är en ny policy.

Frivilligorganisationen Läkare mot påtvingad organskörd (DAFOH) propagerar för etiska standarder inom medicinen och kämpar för ett stopp för påtvingad organskörd över hela Kina. Under 2012 tog organisationen initiativ till flera petitioner i Europa, Australien och USA, (inklusive den så kallade Vita Hus-petitionen som kräver ett stopp för organskörd i Kina och ytterligare utredningar av UNHCR. Inom tre månader fick petitionen mer än 250 000 underskrifter.

Aktuella enskilda initiativ

I juli år 2012 publicerade Torsten Trey och David Matas en bok om övergrepp vid organtransplantationer i Kina, inklusive dödande av Falun Gong-samvetsfångar. Boken heter State Organs och är en samling texter av ledande medicinska yrkesmän och andra experter. Den utgör en bevissamling om övergreppen, diskuterar deras etiska betydelser och tillhandahåller insikter om hur dessa brott kan bekämpas.

Den 2 december 2012 presenterade tre läkare, Arthur Caplan, Alejandro Centurion och Jianchao Xu, en petition som kräver att Obamaadministrationen utreder och hjälper till att stoppa den påtvingade organskörden från Falun Gong-utövare i Kina. Protestlistan finns publicerad på Vita Husets webbsajt, under rubriken ”We the People” och finns tillgänglig på denna länk: http://wh.gov/5Jmn

Fortsättning följer…

Översatt från engelska.