Stoppa ett brott mot mänskligheten i Kina - del 1
David Kilgour under ett samtal vid McGill University nyligen. (Foto: Evan Ning/The Epoch Times)


Kinas 5 000-åriga civilisation förtjänar respekt från hela världen. Detta tal handlar om den kommunistiska enpartistatens makt- och våldsutövning från 1949 och framåt, riktad mot dem partiet utpekat som sina motståndare. Det senaste fallet är den storskaliga plundringen av organ från Falun Gong-utövare för kommersiella transplantationssyften. Ingen ”donerande” Falun Gong-utövare överlever operationen som avlägsnar deras organ, eftersom båda deras njurar liksom alla andra livsviktiga organ tas utan undantag bort och sedan bränns deras kroppar.

David Matas (kanadensisk människorättsadvokat) och jag (före detta kanadensisk parlamentsledamot och utrikesminister för Asien- och Stilla havsområdet) har identifierat 52 typer av hårda bevis och indicier som styrker att denna handel pågått sedan 2001. För perioden år 2000 till år 2005 har vi räknat till 41 500 organtransplantationer där organen tagits från Falun Gong-utövare. Vi kom fram till siffran genom att utgå från officiella uppgifter från Kinas myndigheter om att det under sexårsperioden utfördes 60 000 transplantationer – en siffra som verkar korrekt – och dra bort det högsta tänkbara antalet organ från dödsdömda fångar under samma år, 18 550 stycken.

I boken State Organs, utgiven 2012, uppskattar researchern och skribenten Ethan Gutmann att 65 000 Falun Gong-utövare dödades för sina organ åren 2000 till 2008. De sorterades fram bland de cirka 1,2 miljoner utövare som han bedömder fanns internerade i Kinas system med tvångsarbetsläger. Det räcker med en polismans underskrift för att skicka  någon till arbetsläger i tre år. Mark Mackinnan beskrev det nyligen i Canada’s Globe and Mail: ”inga åtal, inga advokater, inga överklaganden”. År 2007 uppskattade en rapport från USA:s regering att åtminstone hälften av fångarna i de 340 lägren var Falun Gong-utövare. Kombinationen av ett leninistiskt styre och en ekonomi där ”allt är tillåtet” skapade förutsättningarna för den organhandel som pågår ännu idag.

Falun Gong (även känt som Falun Dafa) är en andlig metod som förbättrar hälsa och etik/moral. Det innehåller komponenter från traditionella system som kinesisk qigong, buddhism och daoism, tillsammans med fem stillsamma övningar. Eftersom metodens popularitet växte mycket snabbt efter att den år 1992 började spridas till allmänheten såg det dåvarande partiöverhuvudet Jiang Zemin den som ett hot, stämplade den som en sekt och inledde under 1999 en förföljelse av dess utövare som fortfarande pågår.

Efter 1980 började kommunistpartiet dra in medlen till hälsovårdssystemet över hela Kina. Det krävdes också att man täckte sjukvårdskostnaderna för de vanligen oförsäkrade patienterna. Att sälja organ från avrättade fångar blev en inkomstkälla för kirurger, militärer och andra aktörer. Efter 1999 blev Falun Gong-utövarna en stor levande organbank för välbeställda kinesiska patienter och utländska ”organturister”. De förstnämnda vill ofta att Falun Gong-utövare skulle ”donera” då de normalt har god hälsa.

David Matas och jag besökte dussintals länder för att intervjua Falun Gong-utövare som skickats till Kinas tvångsarbetsläger, och senare lyckades komma ur dem och lämna landet. Utövare berättade om hur de arbetat under fruktansvärda förhållanden upp till sexton timmar om dagen utan betalning och med bara lite mat, trånga sovutrymmen och tortyr. De tillverkade många olika exportprodukter som underleverantörer till multinationella företag. Detta är både mycket oansvarigt företagande och ett brott mot WTO:s regler. Det skriker om kraftfulla reaktioner från samtliga Kinas handelspartners. Varenda regering behöver förbjuda export/import av produkter framställda under tvångsarbete genom att anta lagstiftning som lägger ansvaret på importörerna i varje land att bevisa att deras varor inte är tillverkade av slavar.

Ett ansvarstagande internationellt samfund måste oavsett vilket agera så konstruktivt som möjligt gentemot den nya regimen i Peking, medan det pressar på om stopp för organplundringen.

Demokrati med kinesiska förtecken är troligen betydligt närmare än vad många Kina-cyniker tror. De demokratiska samhällsvärderingarna är universella och innefattar även jämlikhet för alla människor, rättsstyre och oberoende domstolar, flerpartidemokrati, företagens sociala ansvar och behovet av tillverkningsjobb överallt. Det kinesiska folket ska veta att demokrater över hela världen står vid deras sida, inte vid deras regerings, precis som vi gjorde med Central- och Östeuropa under Kalla kriget och med Sydafrika under frihetskampen som ledde till att Nelson Mandela frigavs ur fängelse och valdes till president.

Fortsättning följer