Stöd för att återinföra traditionella kinesiska tecken
En illustration av grunduppbyggnaden hos några kinesiska tecken, såsom tecknet för: person, se och leta. (Epoch Times)


Kina borde gå tillbaka till att använda traditionella kinesiska tecken. Det föreslog språkexperten Li Jingyi från Wuhans universitet, då han i våras höll en föreläsning på Södra Centraluniversitetet för nationaliteter.

Liknande förslag har framförts av medlemmar i den Politiska rådgivande konferensen under de senaste två åren.

Enligt Changjiang Daily sade Li att samtida kinesisk poesi inte kommer att hålla i längden, och att dagens samhälle inte föder några stora poeter.

Enligt uppgift sade Li att varje streck hos de traditionella kinesiska tecknen har en historia. Varje tecken har flera inre betydelser än vad fonetiskt baserade system har. Den typ av ”litteratur” som är populärt på internet ”förstör vårt kulturarv och våra traditioner”. Han föreslog att samhället återgår till traditionella tecken och sade att det att skriva traditionella tecken på datorn är inte svårare än att skriva förenklade tecken.

Ekonomen Mao Yushi har länge förespråkat en återgång till traditionella tecken. I mars 2008 sade Wang Gan, chefredaktören för Månadens utvalda kinesiska litteraturen, i sin blogg att förenklade tecken är en ”obildad variant” av de verkliga tecknen. Hans uttalande satte igång heta debatter.

Den välkände författare Er Yue Han stödjer också återinförandet av traditionella tecken på grund av deras skönhet. Han sade att människor kommer att förlora förmågan att läsa klassiska texter om de bara känner till förenklade tecken. Han anser också att texterna ska skrivas vertikalt på en sida i stället för horisontellt ”eftersom detta är vår tradition”.

Ji Xianlin, en 99-årig expert på det kinesiska språket, berättade varför han stödjer de traditionella tecknen:

– För det första har den kinesiska kulturen bevarats fram till dag tack vare att de traditionella kinesiska tecknen inte har förändrats mycket under historiens gång. Man måste kunna de traditionella tecken för att klara av att läsa klassiker, och alla budskap från den traditionella kinesiska kulturen finns i dessa klassiker.

Den andra anledningen är enligt Xianlin att det är fel att försöka förenkla eller göra fonetiska tecken av de kinesiska.

– Våra förfäder har använt traditionella tecknen i tusentals år utan några problem. Effektivitet är inte en bra anledning att förenkla tecken. För det tredje – att översätta klassiska texter till modernt språk rakt av kommer att förstöra den kinesiska kulturen. Människor i dag måste lära sig att läsa de ursprungliga texterna. Om betydelser har förändrats, då kan man lägga till fotnoter. Slutligen, för att återuppliva det klassiska kinesiska språket och kulturen bör utbildningssystemet börja med de yngre barnen. Ji påpekade att läroböcker för barn bör vara skrivna med omsorg och ska anpassas till barns behov.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17443/