Stockholm växer snabbast i Europa
Befolkningsökningen i Stockholm förväntas de kommande fem åren bli större än i någon annan europeisk storstad, enligt Stockholms handelskammare. (Foto: Mikael Iso-Oja /Epoch Times)


Stockholms stad beräknas växa snabbast i hela Europa de kommande fem åren, enligt nya siffror. Orsaken är migrationen och att Stockholm är en global tillväxtmetropol som drar till sig talanger från olika delar av Sverige och Världen, berättar Stockholms Handelskammare.

— Svensk ekonomi går bra och vi har växande företag och för Stockholms del en mängd huvudkontor som är världsledande inom sina sektorer. De har behov att rekrytera kompetenta människor, säger Andreas Åström kommunikationschef på Stockholms Handelskammare.

Runt de stora internationella företagen finns ekosystem av mindre företag, till exempel advokatbyråer, arkitektbyråer, kommunikationsbyråer och high-tech företag som Åström menar är extremt viktiga.

”Företagsklimatet i Stockholm är bra, men även solen har sina fläckar.”

Enligt Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare, innebär Europas största befolkningsökning även utmaningar som investeringar i infrastruktur, bostäder och tunnelbana.

– Företagsklimatet i Stockholm är bra, men även solen har sina fläckar. Den tillväxtskadliga värnskatten borde tas bort och optionsskatten sänkas, säger Maria Rankka i ett pressmeddelande.

Värnskatten var en tillfällig förhöjd inkomstskatt från 1996. Avsikten var att avskaffa skatten efter fem år men det har hittills inte skett. När personaloptioner utnyttjas, beskattas de idag med cirka 67 procent. Stockholms Handelskammare vill att optionsskatten sänks till 15 procent som i USA, för personer som arbetar i nystartade företag.

 Fakta

Europeiska storstäders förväntade befolkningsökning till år 2020:
1. Stockholm: 11 procent (i absoluta tal: från 911 989 till 1 012 488 personer).
2. Köpenhamn: 10,3 procent.
3. Oslo: 5,8 procent.
4. Helsingfors: 5,7 procent.
6. Wien: 5,5.
7. Berlin: 4,3.
8. Bryssel: 3,6.
Källa: Stein Brothers.