Stimulanspengar önskas för lokala arbetstillfällen
Darnel Canada, ordförande för Rebuild, tar upp frågor om arbetslöshet framför stadshuset den 30 juli. (Foto: Cliff Jia/The Epoch Times)


Oroad över att inget av de cirka 25 miljarder dollar i stimulanspengar anslagna till delstaten New York från den federala regeringen kommer att gå till samhällsarbete för områden med hög arbetslöshet, hade Darnell Canada, ordförande för den lokala utvecklingsorganisationen Rebuild mött upp på trappan till stadshuset tillsammans med lokala tjänstemän.

Arbetslösheten är över 50 procent för afro- och latinamerikanska män i USA och mer än 70 procent i områden med allmännyttiga bostäder, enligt meddelande från stadsfullmäktige.

– Vår största rädsla är att när stimulanspengar delas upp och distribueras till de stora byggföretagen, fackföreningarna och stora exploatörer kommer det inte att finnas några smulor på bordet för samhället, sade Canada.

Fullmäktigeledamot Karim Camara
tog upp frågan om att regeringen inte gör tillräckligt mycket för att hjälpa de behövande. Camara talade om fattigdom, arbetslöshet och utslagna ungdomar i hela delstaten.

– Detta är en stor möjlighet att använda stimulanspengar, pengar som vi kommer att ha i handen för att hjälpa människor omedelbart. Vi talar inte om en tioårsplan eller en femårsplan, vi pratar om att använda vad som anslagits till delstaten för att hjälpa människor som behöver det mest, inte till dem som har störst politisk anknytning, sade Camara.

Fullmäktigeledamoten Inez Dickens sade att folk i hennes kvarter bör sättas i arbete med stimulanspengar.

– Tennessee har hållit på med att kanalisera stimuluspengar direkt in i program som sätter människor tillbaka till arbete och förhindrar en förlängd nedgång och kronisk arbetslöshet, sade Dickens.

– I mina trakter, där arbetslösheten bland svarta män är nära 55 procent, skulle stimulanspengarna kunna användas direkt till att få människor tillbaka i arbete.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20368/