Stillsamma scener förbättrar förbindelserna i hjärnan
Forskare har upptäckt att stillsamma scener kan ha en positiv påverkan på förbindelsen mellan olika regioner i hjärnan. (Foto: Michael Hunter/University of Sheffield)


Stillsamma scener kan påverka oss biologiskt och förbättra hjärnans interna kommunikation, enligt en ny forskningsstudie.

Forskarna visade försökspersonerna bilder av en strand eller motorväg med samma ljud och mätte deras hjärnaktivitet med magnetisk resonanstomografi (MRI), där blodflödet i hjärnan mäts.

”Det är välkänt att naturliga miljöer framkallar känslor av lugn, medan mänskligt skapade, urbana miljöer upplevs som icke lugna”, sade DR. Michael Hunter, ledare för forskningen i ett pressmeddelande.

”Vi ville förstå hur hjärnan fungerar när den uppfattar naturliga miljöer, så vi kan mäta dess upplevelse av lugn.”

De fann att när deltagarna tittade på strandscenen så uppvisade de fler förbindelser mellan olika regioner i hjärnan än när de tittade på motorvägsscenen.

”Jämfört med scener som upplevs som icke lugna upptäckte vi att subjektivt lugna scener associerades med väsentligt mer effektiv konnektivitet mellan auditiva cortex och medial prefontal cortex, en region som är inblandad i utvärderingen av mentala tillstånd”, skrev forskarna i sin artikel.

”Liknande förbättrad konnektivitet observerades också mellan auditiva cortex och cingulate gyrus, temporoparietala cortexen och thalamus.”

Studien, som genomfördes av forskare på University of Sheffield i Storbritannien, kommer att publiceras i tidskriften NeuroImage den 1 november.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42867/