Stigande opiumpriser kan få afghanska odlare att återuppta produktionen
En odlare skördar opium på en åker i Jurumdistriktet i Afghanistan. (Foto: AFP)


Stigande priser på opium i Afghanistan kan uppmuntra fler bönder att återuppta odling av drogen, varnar FN.

Lagen om tillgång och efterfrågan har inneburit att opiumproduktionen, en gång betraktad som olönsam, sannolikt kommer att öka igen inom den närmaste framtiden, enligt en rapport från FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC).

Provinserna med vallmoodling, Helmand och Kandahar, härjades förra året av en växtsjukdom, som fick produktionsnivån att minska med 48 procent.

Den dramatiska minskningen av produktionen har emellertid pressat upp priset på drogen till 169 dollar per kilo, en 164-procentig ökning från det genomsnittliga priset på 64 dollar per kilo år 2009.

Yury Fedotov, verkställande direktör för UNODC, sade att medan produktionsminskningen var goda nyheter fanns det litet utrymme för ”falsk optimism”.

– Marknaden kan åter bli lönsam för vallmoodlarna så vi måste följa situationen noga, sade han.

Prishöjningen i år kommer efter en stadig prisnedgång mellan 2005 och 2009, vilket höll jordbrukarna borta från opiumodling.

Mycket av opiumproduktionen är centrerad kring områden såsom Kandahar, talibanernas viktigaste område, och vinsterna används ofta för att finansiera talibanernas krigsinsatser.

– Dessa regioner domineras av upprorsanda och nätverk med organiserad brottslighet, sade Fedotov.

– Detta understryker sambandet mellan odling av opiumvallmo och otrygghet i Afghanistan, en trend som vi har observerat sedan 2007, tillade han.

Afghanistan står för 92 procent av världens opiumproduktion, och jordbrukare drivs ofta till att odla vallmo på grund av fattigdom och social utestängning.

– Vi behöver en bredare strategi för att hjälpa jordbrukare i hela Afghanistan genom att ge dem tillgång till marknader och en säker miljö, sade Fedotov.

Stabilitet och säkerhet i kombination med hållbara alternativa utvecklingsmöjligheter kommer att ge jordbrukarna chansen att försörja sig utan att behöva ge sig på odling av opiumvallmo.

Totalt var opiumproduktionen i år 3 200 ton, en minskning med 48 procent från förra året. Däremot har bruttoinkomsten för jordbrukare per hektar ökat med 36 procent till 4 900 amerikanska dollar.

Rapporten sade att trots att antalet attacker mot guvernörledda team för utrotning av opium har minskat i år har antalet dödsoffer ökat till 29, från 21 under 2009.

Guvernörledda program fick bort vallmon från endast 2 316 hektar i försöken att stävja opiumproduktionen.

Helmand var den provins där man fick bort vallmon från störst areal, men denna utgjorde bara en bråkdel i jämförelse med arealen med opiumodling i den här regionen (65 045 hektar).

Fedotov krävde stärkt rättssäkerhet i samband med att man försöker fåbort opiumproduktionen.

– Korruption och narkotikahandel livnär sig på varandra och undergräver alla utvecklingsinsatser i Afghanistan, sade han.

– Vi måste fortsätta att uppmuntra den afghanska regeringen att stoppa korruptionen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43541/