Stigande matpriser globalt bekymmer för fattiga regioner
Protesterande tänder eld på däck på en gata i Maputu, Moçambique den 1 september. Minst tre personer, inklusive en 12-årig pojke, dödades på onsdagen under protester mot stigande mat- och bränslepriser. Polisen sköt mot demonstranterna och den 12-årige pojken blev dödad i korselden, enligt vittnen. (Foto: Arthur Frayer/AFP/Getty Images)


De stigande priserna på vete i juli och augusti fick de internationella matpriserna att hamna på den högsta punkten sedan september 2008. Den snabba prishöjningen ger anledning till oro för fattiga regioner runtom i världen, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Höga sockerpriser och priser på oljeväxter har också bidragit till de höjda livsmedelskostnaderna.

Förstörda veteskördar står för stora delen av minskningen i årets spannmålsproduktion, med en fem procent lägre veteproduktion jämfört med 2009. Ogynnsamma väderförhållanden förstörde årets veteskörd i många länder.

I Pakistan har översvämningar svept bort mycket av både landets veteskörd och dess vetelager och lantbrukare är nu i desperat behov av vete för utsäde inför sådden i september-november.

Ryssland har upphört med exporten av vete och andra jordbruksprodukter fram till årets slut. Efter månader med torka beräknar FAO att Rysslands veteproduktion kommer att minska med 10 procent i år.

Årets skörd i Nepal kan bli bara hälften av förra årets, vilket kommer att få konsekvenser för landets 600 000 invånare, sade FN-organet FAO i augusti. Flera regioner runtom i världen har drabbats av naturkatastrofer, inklusive torka, kraftiga snöfall och hagelstormar. Dessa katastrofer läggs ovanpå ländernas redan rådande politiska konflikter och ekonomiska problem.

I Malawi har problemet med osäker mattillgång orsakat en politisk storm, där regeringen säger att landet har ett mer än tillräckligt överskott på livsmedel, medan FN:s system för tidig svältvarning (Famine Early Warning Systems Network) beräknar att så många som en miljon människor i de södra regionerna kommer att behöva livsmedelshjälp. Man säger att ”Oklarheter rörande regeringens åtgärder” och ”brist på medel” för transport av livsmedel till den södra delen leder till osäkerhet.

Även om FAO sänkte den beräknade världsproduktionen av spannmål med 41 miljoner ton för 2010, räknar man ändå med att produktionen kommer att bli den tredje största som uppmätts, med goda veteskördar i Kina och USA som kan avhjälpa brist på andra håll.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42101/