Stickiga växter ett levande kulturarv
En minutiöst planerad, planterad och skött kaktusplantering finns i Norrköping. (Foton: Barbro Plogander / Epoch Times)


Carl Johans park i Norrköping har en kaktusgrupp som är unik i Sverige. Den har inte ens någon motsvarighet i norra Europa. Kaktusgruppen, som har funnits sedan 1900-talets början, är ett grönt kulturarv värt att bevaras.

Gull-Olle sitter på sin tron överst i rådhustornet, med vidsträckt utsikt över Norrköping. Han har fått många svenskar att ge sig ut på pilgrimsvandring till Nidaros (Trondheim) där hans grav, den helige Olofs grav, finns. I år hjälper han istället till med att dra folk till Norrköping trots att han bara syns som en liten prick i årets kaktusplantering. Årets motiv handlar om att Norrköpings rådhus fyller 100 år.

kaktus_detalj 1

En detalj i kaktusgruppen. (Foto: B Plogander / Epoch Times)

Många människor besöker planteringen årligen för att beundra kaktusgruppen, och en av dem är Stig Wisell som numera är pensionär.

– Ibland har jag varit här när de hållit på och planterat, att se den bli färdig är intressant, säger han och ser ut över den stora kaktusgruppen med de höga kaktusarna stående i bakgrunden.

– De har inga handskar på sig när de plockar kaktusarna för att sätta dem på plats, berättar han och tittar på de taggiga stickiga sakerna.

Stickiga växter gillade inte fru Carlsson. Hennes man var byggmästare Anders Carlsson, han däremot tyckte om kaktusar. Hans gode vän, sjökaptenen, tog hem olika sorters kaktusar från sina resor till honom. Fru Carlsson var inte alls glad, för det var svårt att städa bland de stickiga växterna. Under somrarna fick hon lite andrum för då planterades kaktusarna i Promenadens gräsmatta, en allé i Norrköping.

Under tiden som byggmästarens kaktussamling växte, anlades Karl Johansparken, 1887, med gångar och gräsmattor i symmetriska mönster, med många ovanliga träd och med runda och avlånga blomsterrabatter som hade flera rader av olika kantväxter, allt enligt tysk förebild. Parken lär vara den mest välbevarade sekelskiftesparken i Sverige.

kaktus___vy_fr_centralen 2

Carl Johans Park sedd från järnvägsstationen. (B Plogander /Epoch Times)

Här var tidigare ett kullerstenstorg med Järnvägsparken som granne. Nu blev det en stor sammanhängande park. I den gamla Järnvägsparken fanns redan en kaktusplantering. Innan byggmästare Carlsson dog 91 år gammal, skänkte han alla sina kaktusar till staden, året var 1908, enligt Stig Hellerströms bok Kaktusgruppen i Norrköping.

Den form som kaktusplanteringen har i dag grundlades 1918-1920 även om många detaljer har ändrats och förbättrats. Några år senare gjorde stadsträdgårdsmästaren Johansson en mönsterritning för kaktusarna och den idén har sedan dess fortlevt.

– Det ska vara föreningar eller företag som har något att fira, något jubileum och det bör vara minst 50 år. Det brukar vara 5-6 aspiranter varje år, säger odlingsansvarige Björn Lihnell vid växthusen på Sylten. Hans jobb är att ta fram material från växthusen till kaktusgruppen.

Huvudmönstret runt motivet är givet men man försöker ändra det vart femte år. När årets motiv valts ut och ritats upp, tar de tre trädgårdsmästarna som ska plantera, ansvaret för att gruppen blir variationsrik och noggrant utförd.

kaktus_raadhuset_1 3

Årets motiv i kaktusgruppen är Norrköpings rådhus som fyller 100 år. (Foto: B Plogander / Epoch Times)

Norrköpings kaktusgrupp är stor och det finns ingen annan så här stor i Sverige, uppger Lihnell som också säger:

– Jag tror att det inte finns någon motsvarighet i norra Europa.

Idag saknades det en kaktus i planteringen.

– Det händer ofta att det görs större eller mindre skadegörelse. Det finns de som bara går in och sparkar i planteringen. Det som är känsligast är ju om det blir något politiskt parti som får ett mönster eller någon idrottsklubb, säger Björn Lihnell.

kaktus__carl_XIV_johan 5

Karl XIV Johan, tittar över kaktusgruppen bort mot Norrköpings centrum. (Foto: B Plogander / Epoch Times)

Ett staket har satts upp kring gruppen för att i någon mån förhindra stölder.Stig Hellerström skriver i boken Kaktusgruppen:

– Jag har ibland sett plantörer som med tårar i ögonen beskådat vandalers framfart i den plantering där de lagt övertid, noggrannhet och yrkesskicklighet för att skapa ett riktigt bra resultat. När någon trampar ner och rycker upp blir det också ett förakt för kunskap och yrkesstolthet som sårar djupt.

Norrköping är stolt över sin kaktusplantering och dagen före midsommarafton invigdes årets kaktusgrupp med musik och tal.

Årets motiv Norrköpings rådhus gör sig hört, för nu spelar rådhusets klockspel en melodi på några av de 48 klockorna. Gull-Olle, han heter så för att han är förgylld, ler säkert däruppe när ljudet förs vida omkring. När Norrköping byggde kyrkan och bildade stad, var det hans beskydd de sökte. Kaktusgruppen skulle nog också behöva lite beskydd.

kaktus___pelargoner 6

Ett par av de avlånga rabatterna har stampelargoner. (B Plogander /EpochTimes)