Stickar värme för medmänniskor
Med olika typer av handarbete skapar Wrap with love filtar som nödlidande medmänniskor behöver. (Foto: Dreamstime)


Generositet och vänlighet utgör en viktig del av vårt samhälle. Det finns en stor mångfald av organisationer som hittar nyskapande sätt att ta hand om människor som behöver hjälp. Wrap with love är en ideell organisation i Australien som gör det en filt i sänder.

Sedan etableringen 1982 ger Wrap with love med hjärtat genom att tillverka vackra handgjorda filtar, utförda och distribuerade till länder över hela världen, inkluderat Australien, för att hjälpa utsatta människor att undvika nedkylning.

Bara genom att vilja hjälpa andra har Jane Goodes från Newbery NSW varit en del av Wrap With Love i 13 år.

– Jag älskar frivilligt arbete. Innan jag blev så involverad i Wrap with love, så arbetade jag frivilligt med Meals on Wheels under 10 år, sade hon.

Goodes utbildade sig till taktil designer och hennes kreativa intresse för mönster och hantverk inspirerade henne att anmäla sig som frivillig till Wrap with love.

De flesta av de frivilliga som är involverade kan sticka eller sy. Gemensamt sätter de samman 28 fyrkanter till en mycket varm och skyddande filt.

– Det är mycket enkelt att sticka fyrkanterna för att göra filtarna, men det är mycket inspirerande att se de vackra och konstnärliga filtarna som vi alltid får in och veta vart de tar vägen ger stor tillfredsställelse för alla inblandade, sade Goodes.

Så fort filtarna är klara kan de levereras till ett lokalt avlämningsställe, postas direkt till Wrap with love eller personligen lämnas på Sydneys butiksförläggning.

Över 40 icke-konfessionella och icke-politiska hjälpagenturer försäkrar att filtarna levereras till de mest behövande. Fram till i dag har Wrap with love levererat mer än 133 000 filtar tack vare över 25 000 vänliga volontärer över hela Australien.

Förra året levererade Frälsningsarmén i Australien 2 220 filtar till hemlösa ungdomar på gatan. Hjälpgrupper i Sydney försäkrar också att alla sudaneser får filtar så fort de kommer till Australien.

World vision spelar också en viktig roll i Wrap with love, då de agerar som distributör för filtar på en global skala. 2006 levererade de 8 088 filtar internationellt, fördelade på 22 olika länder; 1 229 levererades till Ghana i Afrika.

Stick-grupper runt om i Australien kan bildas på individens egna initiativ för att bidra till Wrap with love. Det finns inga kostnader; allt som behövs är din tid och din önskan att hjälpa de som inte är lika lyckligt lottade. Om en individ inte har råd att köpa ullen som behövs för att tillverka filtarna, så står Wrap With Love för det.

Utan det australiensiska nätverket av omtänksamma volontärer som stickar, transporterar och samlar ihop filtarna, så skulle den här organisationen vara oförmögna att förse de behövande med en varm gåva.

Översatt från originalartikel på engelska.