Stephen Hawking: Higgspartikeln skulle kunna förinta universum
Till höger: Stephen Hawking (Andrew Cowie/AFP/Getty Images) Till vänster: Konceptuell illustration av tid och rum. (Foto: Shutterstock)


Tid och rum skulle kunna kollapsa om Higgsbosonen blir instabil vid höga energinivåer, säger Stephen Hawking i inledningen till en ny föreläsningsantologi med titeln ”Starmus”.

”Detta skulle kunna hända när som helst och vi skulle inte kunna förutsäga det”, säger Hawking vidare. Naturligtvis skulle vissa extrema förhållanden krävas för att detta skulle kunna hända.

Higgsbosonen inte farlig i sig

Om den lämnas ifred kommer Higgsbosonen, ofta kallad ”gudspartikeln”, inte att förinta universum. Det är själva processen som användes för att finna partikeln som skulle kunna utlösa katastrofen, förklaras det i en nyhetsartikel från Cambridge University.

Den berömda partikeln hittades 2012 med hjälp av partikelacceleratoranläggningen Large Hadron Collider (LHC). LHC, som drivs av CERN, är världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator.

Den använder elektriska och magnetiska fält för att pressa subatomära partiklar till högre energier och nästan till ljusets hastighet.

Krävs en partikelaccelerator större än jorden

Om den energinivå som uppnås är tillräcklig skulle Higgsbosonen bli instabil och göra så att universum genomgår ”katastrofalt vakuumsönderfall, där en bubbla av verkligt vakuum expanderar med ljusets hastighet.”

Dock skulle det krävas en mycket mer kraftfull partikelaccelerator för att uppnå den här nivån, en som är större än jorden.