Stefan Einhorn manar till visdom
Buddha uppmanade människan för 2500 år sedan att söka visdom. Författaren Stefan Einhorn vill nu i senaste boken "Vägar till visdom", uppmana och påminna oss moderna människor att söka vår egen visdom för att mänskligheten ska överleva resan in i framtiden. (Foto: AFP/ Peter Parks)


I en värld där vi står inför skrämmande hot behöver vi utveckla vår visdom för att bemöta utmaningar som ingen annan generation före oss har tvingats hantera. Det menar läkaren och författaren Stefan Einhorn som i sin nya bok Vägar till visdom, ger oss goda råd om hur vi bäst kan odla den egenskapen och bli lite visare.

De flesta människor strävar efter att vara smarta, framgångsrika, tjäna pengar, hålla sig unga, snygga och i god fysisk form. Men hur många av oss söker efter visdom?

Ändå har undersökningar visat att visdom skattas som en av de mest eftersträvansvärda egenskaperna hos människor i alla åldrar, berättar Einhorn i sin bok. I litteratur, filmer och legender ses visdom som en ytterst åtråvärd egenskap. Visdom är inte något ouppnåeligt eller passé. Tvärtom tror författaren att i vår tid är visdom viktigare än någonsin. 

Mänskligheten står nu inför skrämmande utmaningar. Massförstörelsevapen, epidemier och miljöförstöring är hot som vi inte kan blunda inför. ”Vi behöver utveckla vår visdom för att uppfylla våra skyldigheter mot oss själva och mot vår omvärld” skriver Einhorn.

Stefan Einhorn är professorn och överläkaren som blev författare. Han har tidigare gett ut tre böcker i den serie av fyra som handlar om människans uppgift på jorden och om hur vi människor bör leva våra liv för att skapa ett gott mänskligt liv. De fyra ord som sammanfattar hans budskap genom hans böcker är: sanningssökande, etik, kärlek och visdom. Och den här sista boken handlar alltså om visdom.

I inledningen av sin bok berättar författaren ett gripande exempel på en händelse under andra världskriget, där hans fars familj som levde i det judiska gettot i den polska staden Czestochowa, blev tvungen att fatta ett svårt beslut som kunde ha fått ödesdigra konsekvenser. Men i den svåra situationen som familjen befann sig i så valde farfadern att genomsöka sitt inre och genom ett ”vist” beslut fick händelsen en lycklig lösning.

Jag ska inte avslöja händelsen i detalj utan låta läsaren få ta del av den själv genom att läsa boken. 

På ett enkelt och lättsamt språk berättar han om sin förståelse och insikt om vad visdom innebär och om hur vi kan växa i visdom, men är noga med att förtydliga att han inte ser sig själv som mer vis än någon annan. Eller som han själv utrycker det i sin bok: ”ibland glimtar det till och vid andra tillfällen är jag riktigt dum”.

Förr i världen kopplades visdom samman med ålderdom. En uppfattning som idag inte anses vara lika självklar, menar Einhorn. Det, tror han, beror på att människor lever allt längre idag och det naturliga åldrandet leder till att vi förlorar hjärnkapacitet, även den allt snabbare kunskapsutvecklingen idag har medfört att äldre människor förlorat sin position som visdomsbärare.

Vad är då visdom? Visdom är inte att vara smart, kompetent eller intelligent. Några exempel på egenskaper som kännetecknar en vis person är ödmjukhet, förmåga att överblicka konsekvenser av handlingar, stor människokännedom, prestigelöshet, och de har ofta kontakt med det övernaturliga och andliga.

Förmåga till visdom är viktigt när vi ställs inför dilemman som inte förefaller ha en tillfredställande lösning som vi bara kan lösa med vårt intellekt. I boken lyfter författaren fram exempel på situationer där det krävs lyhördhet, omdöme och kunskap, som också är förmågor som förknippas med visdom. 

Kanske är det så, tänker jag, att visdom är att kunna gå utanför det vedertagna och begripliga för att nå högre nivåer av förståelse. 

Inom religionerna har vidomsbegreppet varit hörnstenen. De tre österländska religionsstiftarna Buddha Shakyamuni, Konfucius och Lao Zi uppmanade människan att söka visdom. Enligt Buddha var visdomen en förutsättning för det goda livet skriver Einhorn och bjuder på ett citat av den store upplyste: ”För att vandra tryggt genom livets labyrint, behöver man visdomens ljus och dygdens vägledning.”

Meditation har inte bara en rad positiva hälsobefrämjande effekter. Genom meditation kan man lära sig att lyssna inåt och enligt Einhorn kan meditation därför vara en betydelsefull metod att få tillgång till vår inre visdom. Inre frid, större medkänsla och ökade insikter är resultatet som regelbunden meditation kan hjälpa oss att uppnå. 

Så låt oss börja nu. Det första steget är att vilja bli en visare människa. Ta lärdom av  de vise, var inte rädd för att ta kritik, sträva efter självinsikt och släpp ditt ego. Det kan göra skillnad och alla kan vi bli visare. Att ha en realistisk tro på sin förmåga är viktigt menar Einhorn. Och om vi tror oss ha alla svar befinner vi oss långt ifrån visdomen.

Eller som det kloka rådet jag läser i Vägar till visdom: ”En människa bör alltid bära med sig två papperslappar, en i vardera fickan, att användas vid behov. På den ena står det: ´Världen skapades för mig´ och på den andra står det ´Jag är ett dammkorn´.” (Rabbi Bunim)

Vi kan förbättra vår värld och varje individ kan dra sitt strå till stacken. Einhorn är tydlig i sin bok, han hävdar ”att i en värld utan visdom överlever ingen”. 

Vilken fin present att ge boken till sig själv eller varför inte som julklapp till den du tycker om.