Statsanställd som avslöjade förskingring efter jordbävningen i Sichuan misstänks ha mördats
Zhang Kaimin, som rapporterade både till myndigheter och två reportrar hur lokala ämbetsmän inte bara låtit bli att distribuera nödhjälpsmedel i tid utan även förskingrat dessa. Personen på bilden har inget samband med artikeln. (Foto: China out/AFP)


Epoch Times har fått uppgifter om att en statsanställd från Sichuanprovinsen som avslöjade hur lokalregeringen där förskingrade nödhjälpsmedel efter jordbävningskatastrofen 2008 har mördats.

Zhang Kaimin, som tidigare arbetade för byrån för civila ärenden i byn Qima, i Guangyan, Quingchuan-häradet, rapporterade att lokala ämbetsmän inte bara låtit bli att distribuera nödhjälpsmedel i tid utan även förskingrat dessa medel. Han rapporterade detta för flera myndighetsorgan och två reportrar.

Enligt Zhangs familj förflyttades han till ett annat jobb strax efter att han avslöjat förskingringen och den 12 mars 2009 försvann han. 34 dagar senare hittades hans kropp, svårt misshandlad. Lokala ämbetsmän lade snabbt ner fallet och utfärdade i stället en dödsattest där man påstod att han dött av arbetsrelaterade skador.

Denna information avslöjades samtidigt som offren efter den senaste jordbävningen i Qinghai drabbats dubbelt eftersom regimen hanterat katastrofen dåligt.

Zhangs far, Zhan Dinguo, beskrev det förfärande skick som hans sons kropp återfanns i.

– Det var flera skador på hans kropp. En stor del av håret var borta från skalpen. Hans ansikte var täckt av blod, det ena ögat stack ut och det andra saknades. Nederkroppen var svullen. Man fann vid obduktionen att det bara var gas, inget vatten i magen man brukar säga att när någon dränks levande kommer det vara fullt med vatten i magen, men om någon dränks när han redan är död kommer det bara vara gas i magen. Han blev ihjälslagen och kastad i floden.

Offrets familj gav en del ledtrådar till polisen, men de slutade snabbt undersöka fallet och lade ner utredningen. De försökte även att tvinga familjemedlemmarna att skriva under detta beslut, men de vägrade.

Allmänna säkerhetsbyrån i Guangyan utfärdade sin egen obduktionsrapport där man skrev att den avlidnes hud var oskadd och inte utsatts för något mekaniskt våld. Vidare skrev man att inga gifter eller sömnmedel hittades i magen och det fanns tydliga tecken på drunkning och kvävning. De angav dödsorsaken som drunkning och skrev att den avlidne var välklädd och hade alla sina personliga ägodelar på sig.

Zhangs far kommenterade:

– Från början hade de tänkt få det till att han begått självmord genom att hoppa i floden.

Epoch Times kontaktade allmänna säkerhetsbyrån i Guangyan, men fick inget svar.

Efter jordbävningen fick Qingchuan-häradet nödhjälp i form av pengar och material för att bygga upp byar och vägar. Förskingringen som lokala ämbetsmän ägnade sig åt fördröjde allvarligt distributionen av den mycket nödvändiga hjälpen till offren. Många har än idag inte fått några pengar. Det var genom de arga lokalinvånarnas dispyter med myndigheterna som förskingringen uppdagades.

En släkting till Zhang sade att även fast Zhang inte skötte bokföringen visste han om nödhjälpsmedlen, hur mycket som använts och vad som fanns kvar. Han sade att Zhang berättat för honom att 500 000 yuan avsatts för att bygga upp byn.

– Bara 120 000 yuan användes. Resten hamnade i fickorna på lokala ämbetsmän.

En person som beskrev sig själv som en insider och ville förbli anonym sade till Epoch Times att Zhang rapporterat till myndigheterna i Peking genom flera olika kanaler och avslöjade hur medlen missbrukats. Han rapporterade även till disciplininspektionen, åklagarämbetet och departementet för civila ärenden. Ingen svarade på hans rapporter.

– Zhangs rapporter till myndigheterna i Peking nådde sedemera tillbaka till de lokalt inblandade, sade insidern. Han berättade vidare:

– Korruptionen i det här häradet är mycket allvarlig. Lokalregeringen har kopplingar till både gangsters och rättsmaskineriet. Om du avslöjar korruption är du i livsfara. Det var efter att två reportrar intervjuat Zhang Kaimin som han dödades. Korruptionen involverar mer än förskingringen av nödhjälpen.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33977/