Statliga Xinhua sprider desinformation
Omslaget till rapporten som Reportrar utan gränser sammanställde om Xinhua. (Foto: Skärmbild)


Läser man Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhuas rapportering om oroligheterna i New Yorkstadsdelen Flushing får man en mycket förvrängd bild av försommarens händelser. ”Xinhua: Världens största propagandabyrå” kallar Reportrar utan gränser (RWB) den i en rapport.

Kinas konsulat har sedan 17 maj organiserat kinesiska spioner och kommunistsupportrar till att utföra våldsamma attacker mot Falun Gong-utövare i Flushing, New York.

Nyhetsbyrån hävdar att Falun Gong-utövarna har ”förargat kineserna i Flushing” genom att ”störa en pengainsamling för jordbävningens offer”. Kinas statskontrollerade medier kan dock inte styrka sanningshalten i anklagelserna. Sanningen är att Falun Gong-utövarna i Flushing aldrig störde någon insamling.

Sedan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) kom till makten 1949 har Xinhua hela tiden varit navet i ett system av censur och desinformation. Enligt Reportrar Utan Gränser är Xinhua helt och hållet underordnad kommunistregimen.

Xinhuas journalister förväntas publicera nyheter som uppfyller ledarnas behov snarare än allmänhetens. 2004 avslöjade Hongkong-press att ett av Xinhuas direktiv säger att KKP:s regionala kommitté ska konsulteras före publicering av alla nyheter om korrupta kadrer.

Reportrar Utan Gränser rapporterar att de som söker anställning som journalist på Xinhua måste visa lojalitet mot partiet. Enligt rapporten föredras politiskt aktiva studenter, KKP-medlemmar ur ungdomspartiet och kommunistorganisationernas ledare.

Nepotism är det säkraste sättet att bli anställd på Xinhua. Nyhetsbyrån utbildar sina unga nyanställda med ”medborgerlig och ideologisk undervisning”.

En journalist minns att Xinhuas ledande medarbetare under dessa seminarier ”talade om politik, reglerna, lagarna som styr Kina, Jiang Zemins teori om ‘de tre representanterna’ och förstås om Xinhua, regeringens språkrör”. Enligt journalisten talade en annan person på seminariet om vikten av Xinhuas politiska natur istället för om hur man skriver en artikel eller hur man hittar information.

De flesta av journalisterna har ingen direkt internetuppkoppling. Webbplatser som kan relateras till ämnen som massakern på Himmelska fridens torg, Dalai Lama eller Falun Gong-aktiviteter är oåtkomliga för de flesta kineser.

Xinhua producerar två typer av nyheter, varav den ena är ämnad för allmänheten och den andra för regimens ledare. Allmänheten erhåller bara ytliga och missvisande nyheter.

Reportrar utan gränser menar att Xinhua prioriterar nyheter producerade av propagandadepartementet, idag kallat ”publicitetsdepartementet”, vilket står under KKP:s centralkommitté. Ministrarna kan också bidra med nyheter till Xinhua som sänder dem vidare till landets olika medier.

Propagandadepartementet ”kontrollerar Xinhua, definierar dess orientering och rapporteringens ämnen”, hävdar RBW. En belgisk student analyserade innehållet på Xinhuas franskspråkiga hemsidor och kom fram till att 80 procent av nyheterna i de kinesiska nyheterna gav en positiv bild av Kina. De flesta handlade om tjänstemännens aktiviteter.

Under sars-epidemins första månader förnekade Xinhua, liksom de kinesiska myndigheterna, sars förekomst i Kina.

I nyhetsbyråns rapportering om kriget i Irak identifierades inte Saddam Hussein som en diktator. Inte heller Fidel Castro beskrivs som en diktator i Xinhuas rapporter. Länder som Burma och Sudan, som har en god relation till Kina, behandlas väl av Xinhua. Nordkorea behandlas också fördelaktigt.

Under sin regeringstid har KKP förtryckt en lång rad av grupper som de inte gillar och som inte går i linje med KKP:s ideologi. Några få år efter att KKP tog makten började de förfölja de kristna. När hundratusentals studenter dödades under massakern på Himmelska fridens torg 1989 förnekade KKP:s statskontrollerade media att någon massaker ägt rum och påstod att trupperna ditkallats för att bibehålla ”social stabilitet”.

Xinhua har frekvent spridit lögner och desinformation om Tibet och Dalai Lama. Man målar upp en bild av att Dalai Lama ”vill splittra Kina”. Nyhetsbyrån har aldrig nämnt att Dalai Lama tilldelades Nobels fredspris och att han efterfrågat en dialog med de kinesiska ledarna.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-29/72616.html