Statliga medier förnekar tortyr i arbetslägret i Masanjia
En skärmdump från tidskriften Lens den 6 april, som visar början av en lång och detaljerad artikel om den tortyr som pågått i arbetslägret Masanja i nordöstra Kina. Kort efter Lens avslöjande gick statliga medier till attack, influerade av den förre partiledaren Jiang Zemin, och påstod att artikeln var en fabricering. (Epoch Times)


En helvetisk plats, full av tortyr och utnyttjande, det är så en fånge beskrev det kinesiska arbetslägret för kvinnor i Masanjia, i en utsmugglad rapport som publicerades i en kinesisk tidskrift tidigare denna månad.

Statliga medier, kontrollerade av den förre regimledaren Jiang Zemin, gick dock genast upp i högvarv för att förneka dessa anklagelser. Det kan sannolikt förklaras med att en utredning skulle kasta ljus på Jiangs egen inblandning, och det mörka arv som Masanjia och mer än 300 andra tvångsarbetsläger i Kina utgör.

Det var i den kinesiska tidskriften Lens, en systerpublikation till affärstidskriften Caijing, som publicerade artikeln den 9 april. Caijing anses ha kopplingar till den nuvarande partiledaren Xi Jinping. I artikeln berättas om Masanjia, ett stort arbetsläger i Liaoningprovinsen som ligger i nordöstra Kina. Artikeln baserades på en handskriven rapport av en kvinnlig fånge, som beskrev ohyggliga tortyrmetoder och hemska levnads- och arbetsförhållanden. Rapporten smugglades ut av en annan fånge.

Nyheten plockades upp av stora internationella medier och har fått stor uppmärksamhet i Kina.

Men den 10 april, bara en dag efter artikeln i Lens kom ut, utfärdade propagandaministeriet, som leds av Jiang Zemin-lojalisten Liu Yunshan, ett hemligt mandat. Det läckte ut och visade sig gå ut på att ingen fick trycka om, kommentera eller nämna artikeln om Masanjia, enligt China Digital Times.

Den 19 april publicerade Legal Daily, det politisk-rättsliga utskottets tidning, en officiell undersökningsrapport. I den stod att myndigheter i Liaoningprovinsen hävdade att det som stod i artikeln i Lens var ”fullständigt grundlöst” och att beskrivningarna av tortyrmetoderna var ”fabricerade med ont uppsåt och utan verklighetsbakgrund”. Det politisk-rättsliga utskottet är också en av Jiang Zemins gamla maktbaser.

Legal Daily gick till och med så långt att man berömde de ”anmärkningsvärda framgångar” som Masanjia stått för. ”Undersökningsteamet håller med om att Masanjias arbetsläger för kvinnor har en lång historia av att följa de regler för omskolning genom arbete som det Kinesiska kommunistpartiet har skapat. Ledningen har stärkts och man har ‘utbildat och transformerat’ ett stort antal Falun Gong-utövare. Det har upprätthållit social stabilitet. Däremot har det attackerats av utländska Falun Gong-organisationer och andra utländska krafter.”

Zhao Min, fången i Masanjia som nämndes i artikeln i Lens, sade till Epoch Times att hon kände sig mycket svag, men samtidigt mycket irriterad över myndigheternas förnekande av våldet i Masanjia. Ingen från statligt håll kontaktade henne, inte ens via telefon, sade hon.

Epoch Times kommentator Xing Tianxing skrev i sin senaste artikel: ”Den här undersökningsrapporten dyker upp för att kommunistpartiet aldrig har upphört med sin förföljelse av Falun Gong, och förföljelsen pågår än idag. Den här ondskan kommer att fortsätta.”

Den 20 april skrev en annan partikontrollerad tidning, Guangming Daily, att förnekandena i Legal Daily inte var trovärdiga och att om den omvittnade tortyren verkligen hade inträffat så är de som utförde den brottslingar och de två sidorna borde ”mötas i rätten”.

De olika medierösterna tyder på en intensiv strid mellan partifraktionerna, där några tycks vilja dra ut Masanjias hemska hemligheter i ljuset och andra vill hålla kvar det i mörkret.

Kinaexperten Shi Zangshan från Washington sade till Epoch Times: ”Kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong har redan blivit dess gåta för det internationella samfundet. Falun Gong-utövare har utsatts för fysisk och sexuell tortyr, och har till och med dödats för sina organs skull.

Kommunistpartiet är rädd för att alla dessa brott ska komma i dagen. Falun Gong-frågan är en oundviklig katastrof för kommunistpartiet. Större politiska stormar kommer att utlösas av meningsskiljaktigheter bland partitopparna i hur man ska hantera Falun Gong. Till sist kommer den som ligger bakom förföljelsen att straffas.”

Vidarebefordringsfunktionen för kommentarer om den här nyheten var avstängd på Sina Weibo, Kinas största mikrobloggtjänst. Det var alltså förbjudet att kommentera eller sprida nyheten vidare där.

En Pekingbo som kallade sig Sun 114 skrev: ”Varför låter de oss inte kommentera nyheterna från Masanjia, som ligger i topp på [internetportalen] Sohu? Vad är de rädda för? Vad gömmer de? Det här visar att artikeln var sann.”

En annan weiboanvändare, som kallade sig Kommunist Lian Peng, skrev till sina mer än 189 000 följare: ”Dessutom undersöker Liaoningprovinsen sig själv. Resultatet är inte övertygande.”

Zhang Chaoying, chef för Liaoningprovinsens byrå för omskolning genom arbete, var tidigare direktör för Masanjia-lägret, enligt WOIPFG (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong). Det här tyder på att ledarna för dessa undersökningsteam innehåller förövare och enligt människorättsadvokaten Jiang Tianyong saknar de därför trovärdighet.

Advokaten Li Fangping från Peking bloggade till sina 17 000 följare: ”Liaoningprovinsens myndigheter svarar med ‘fabricerat med ont uppsåt’ och ‘helt utan verklighetsbakgrund’.

Ingen nämnde att Li Wenjuan trakasserades av sex poliser för att hon rapporterade att hon hade blivit torterad. Det är så här regeringen har förlorat folks förtroende.”

Översättning av Sophia Fang. Research av Ariel Tian. Rapportering av Tang Ming. Skriven på engelska av Gisela Sommer.

Översatt från engelska.